Teknologi och Säkerhet

Integrationer, teknisk prestation and informationssäkerhet

 

ATS integrationer

Sömlös integration med ledande rekryteringsverktyg (ATS) 

Psycruit och applicant tracking systems

Vi är en oberoende leverantör som inte har något affärsmässigt samarbete med ATS plattformer.

Flesta av de integreringar som vi har installerat är API-baserade. Vissa är skräddarsydda och andra innefattar en total intergrering av test i ett tredjeparts-plattform. Vi har möjligheten att integrera med alla ATS, men vi integrerar vanligtvis med en öppen API. 

Psycruit är en plattform som kan erbjuda begränsade egenskaper av ett ATS. Det inkluderar följande: 

 • Automatiserad kommunikation mellan kandidaten och plattformen
 • Effektiviserad rekryteringsprocess
 • Rangordning av kandidater beroende på testresultat
 • Bedömning av kandidater

 

Våra integrationsnivåer

 

Basnivå av intergrering

Vi erbjuder en webblänk, och en mejltext som kan skickas från ditt ansökningssystem till kandidaterna som har blivit utvalda att delta i en intervju. Med länken kommer kandidaterna till testets inloggningssida och länken innehåller även lösenordet som kandidaterna behöver för att få tillgång till testena.

Mejlet med inbjudan att genomföra testet blir utvalt från en lista med olika val i ansökningssystemet. 

 

Medel-nivå av integrering

Kandidaten får ett mejl med inbjudan att genomföra testet och där uppmanas kandidaten att logga in i sin ansökningsprocess för att genomföra testet. 

Deras ansökningssida kommer nu att innehålla en personlig länk, som tar dem direkt till testen. De behöver alltså inte logga in på deras inloggningssida. I ditt rekryteringssystem kommer det finnas information om vilka kandidater som har loggat in för att genomföra testet. 

 

Full integrering

Vissa ansökningssystem kan länka kandidaterna direkt till Psycruit (som i ovannämnda medel-nivån av integrering) men ansökningssidan kommunicerar med ATS för att få följande information: 

 • Kandidatens status/framsteg – har hen genomfört testen?
 • Kandidatens poäng/resultat/rapporter

 

Fördelarna med att integrera Psycruit med din ATS

 1. Förbättrad kandidatupplevelse
 2. Snabbare rekryteringsprocess med automation
 3. Förbättrad kommunikation mellan HR och rekryteringsteamet
 4. Bättre kvalitet av anställningsprocessen eftersom det inte finns utrymme för den mänskliga faktorn i form av förutfattade meningar och fördomar
 5. Förstärk ditt varumärke
Workday
Hireserve-logo_CMYK
cornerstone
Oleeo logo-1
Kenexa-logo1
jobtrain-logo-350x200
Recman
Eploy logo-1
icims
jxt
Logo-amris-2016
teamtailor-logo
download
earcu
 

Tekniska Prestanda

Djuk dypare i våra tekniska detaljer

Vår plattform Psycruit använder sig av Microsoft.Net teknologi och är baserad på en Microsoft Azure Cloud lösning. 

Testena fungerar effektivt på alla plattformar (dator, padda, mobil), alla nätverksarkitekturer och alla webbläsare. 

Informationssäkerhet

Vi är en ISO 27001 certifierad organisation, vilket innebär att all vår hantering av uppgifter, lagringsprocesser och handlingssätt motsvarar den allra högsta standarden. Vår värdleverantör arbetar också med ISO 27001 riktlinjerna. 

Psycruit använder sig av Microsoft Azure, vilket tillhandahåller den högst möjliga nivån av säkerhet, motståndskraft och tillförlitlighet av service. 

Data på Psycruit är lagrade på ett säkert sätt i ett data-center i Storbritannien; återställande av data är möjligt så fort den nya hårdvaran är redo att motta de streamade back-up data. Inga data är flyttade utanför Storbritannien eller EU. Hårdvaran är kasserad enligt WEEEI-riktlinjerna.

 

iso-27001-2013-badge-white-34

 

Artificiell Intelligens

 

Vad är A.I?

Kopiering av mänsklig intelligens med hjälp av maskiner och datorer. Det involverar oftast kontinuerligt lärande där man använder regler för att komma fram till slutsatser och känna igen misstag. 

 

Hur används A.I. i psykometri?

Psykomtriska test består av statistiska algoritmer som jämför kandidatens svar med andra svar på samma test som grupper av andra kandidater har gett. De kallas för normgrupp. Maskininlärning används för att fastställa kandidatens (?) poäng, genom att jämföra deras svar med normgruppen.

 

Läs vårt blogginlägg om A.I. och psykometri 

A.I. and psychometrics

 

 

 

 

Vill du ha mera information?

Vi ger gärna ytterligare information om plattformers tekniska delar eller informationssäkerhet.