Psycruit - Personlighetsdrag

Skräddarsy egna personlighetsfrågeformulär. Du kan välja de personlighetsegenskaper som är mest relevanta för varje roll.

Sociala Egenskaper: Hur du är med kollegor

 • Anpassningsbar³°
  Kan anpassa sitt beteende till olika personer och ändra
  sin personlighet utefter situationen.
 • Öppen
  Vänlig. Lätt att umgås med och kan skapa relationer
  snabbt med andra.
 • Dominant²¹
  Det märks vanligtvis att personen är närvarande. Kan
  styra över andra.
 • Rättfram
  Uppriktig. Säger saker utan att oroa sig särskilt mycket
  om att uppröra andra personer. Tydlig när det gäller att
  uttrycka åsikter.
 • Social²¹

  Arbetar bra tillsammans med andra. Tycker förmodligen
  inte om att arbeta ensam.

 • Autonom

  Inte anpassningsbar. Går sin egen väg. Tycker om att vara annorlunda. Tycker inte om att kompromissa eller att anpassa sig till andra.

 • Inflytelserik²¹
  Övertygande. Kan gärna påverka och övertyga andra.
 • Lyhörd²¹
  Tar sig tid för att lyssna på andra. Överväger andras
  åsikter. Lätt att prata med.
 • Samlad³°
  Bekväm tillsammans med andra människor. Säker och
  avslappnad i sociala situationer.

Motivation: Vad driver och motiverar dig

 • Omtänksam²¹
  Föredrar arbete som andra har glädje av på något sätt.
  Motiverad av jobb som innefattar omtanke.
 • Gemenskap²¹
  Ser arbetet som en social mötesplats. Vill gärna att
  arbetet ger möjligheter till nya relationer.
 • Drivs av pengar

  Motiverad av att tjäna pengar. Uppskattar en hög
  levnadsstandard. Karriärvalen påverkas av inkomster.

 • Originalitet
  Motiverad av att få sina idéer förverkligade. Föredrar en
  arbetsmiljö som uppmuntrar originalitet. Söker efter
  möjligheter att vara innovativ.
 • Beröm
  Tycker om att bli uppmärksammad när man jobbat hårt.
  Blir motiverad av beröm. Kan tappa drivkraft om
  ansträngningar inte uppmärksammas.
 • Personlig utveckling³°

  Vill gärna förbättra. Motiveras av att utvecklas och att få
  lära sig nya färdigheter. Värdesätter och prioriterar ofta
  den personliga utvecklingen.

 • Status²¹
  Tycker om den prestige som högre positioner innebär.
  Motiverad av status.
 • Resultat²¹

  Tycker om arbete som har ett tydligt resultat/mål.
  Motiveras av att prestera bra. Tycker inte om att vara
  sysslolös.

 • Variation²¹
  Tycker om variation i det dagliga arbetet. Föredrar att
  utföra många uppgifter parallellt.

Kultur: Miljön som du trivs och presterar bäst

 • Auktoritär
  Respekterar auktoriteter. Tror på en tydlig hierarkisk
  struktur. Motiverad av att leda andra. Föredrar en stark
  ledarskapskultur.
 • Förändring²¹
  Tycker om att arbeta i en organisation där det ofta sker
  förändringar. Föredrar innovation och förändring
  framför tradition.
 • Konkurrens²¹
  Tycker om att arbeta i en konkurrensbetonad miljö.
  Jämför sina egna prestationer med andras. Vill vinna.
 • Etik³°
  Föredrar en arbetskultur med starka värderingar
  och/eller etiska riktlinjer.
 • Lättsam²¹
  Tycker om att arbeta i en rolig och glad miljö. Tycker om
  att skämta lite då och då.
 • Intellektuell
  Tycker om att jobba med intelligenta personer. Ser upp
  till akademiska meriter. Föredrar en intellektuellt
  stimulerande miljö.
 • Lojalitet

  Värdesätter lojalitet och långsiktigt engagemang till
  företaget. Identifierar sig med företaget och kollegorna.

 • Ordning²¹
  Tycker om att ha tydligt definierade regler. Föredrar att
  ha en välordnad arbetsmiljö med klara gränser och viss
  kontroll.
 • Vinst³°

  Tycker att fokus på företagets resultat ska komma i
  första hand. Tycker om att arbeta i en vinstorienterad
  kultur.

Beslutsfattande: Hur du resonerar och går tillväga för att ta ett beslut

 • Kreativ²¹
  Letar efter nya tillvägagångssätt. Tycker om att testa nya
  idéer. Föredrar att testa nya metoder i stället för att
  tillämpa de gamla.
 • Detaljfokuserad
  Uppmärksam på detaljer. Upptäcker sådant som andra
  missar. Kan ibland uppfattas som perfektionistisk.
 • Beslutsam²¹
  Föredrar att fatta snabba beslut. Drar sällan på ett
  beslut. Vill inte lämna något problem olöst.
 • Rationell²¹
  Tar sig an problem ur ett vetenskapligt och analytiskt
  perspektiv. Logisk. Föredrar att lita på data.
 • Noggrann³°
  Grundlig och samvetsgrann. Tycker om att göra saker
  ordentligt. Tar tid på sig och undviker genvägar.
 • Risktagare
  Beredd att ta risker. Kan känna sig trygg att utmana
  ödet.
 • Strategisk²¹
  Tar itu med problem från ett teoretiskt perspektiv.
  Tycker det är viktigt med grundläggande principer.
  Föredrar strategi framför operativa detaljer.
 • Strukturerad
  Metodisk, ordningsam och systematisk. Planerar saker
  innan han/hon sätter igång. Obekväm med att jobba
  ostrukturerat.
 • Tålmodig
  Fullföljer saker. Fortsätter med en uppgift även om den
  är tråkig.

Känslor: Hur du hanterar utmaningar

 • Lugn³°
  Tenderar sällan att bli spänd eller nervös. Lugn och
  sansad även i svåra situationer.
 • Oreserverad

  Har lätt att uttrycka sina känslor. Visar sina känslor.
  Öppen om sina känslor för andra.

 • Uttrycker känslor
  Tycker om att göra sina känslor begripliga. Försöker hitta
  förklaringar till sina känslor.
 • Kontroll³°

  Har en stark känsla av personlig kontroll. Ansvar för sitt
  eget öde. Försöker påverka utgången.

 • Optimistisk²¹
  Förväntar sig att allt ordnar sig till det bästa. Tror på
  framtiden. Framhäver det positiva.
 • Återhämtar sig lätt²¹

  Blir vanligtvis inte upprörd av kritik. Tuff snarare än
  känslosam.

 • Självförtroende²¹
  Har ett naturligt tillit till sina egna färdigheter. Känner sig
  självsäker och förstår sitt eget värde.
 • Självständig

  Tycker om att klara sig själv utan känslomässigt stöd från andra. Känner sig känslomässigt självständig.

 • Stresstålig²¹

  Blir inte nervös av arbete som innebär hög stressnivå.
  Arbetar gärna med tighta deadlines. Arbetar bättre
  under stress.

Intrycksstyrning: Hur du beskriver dig själv och vill bli uppfattad av andra

 • Intrycksstyrning
  Kan ha försökt att svara på ett sätt som ska ge ett bättre
  helhetsintryck. Det kan vara en positiv egenskap i t.ex.
  sälj- och ledarskapsroller.

Personlighetsfrågeformulär

21Psycruits standard personlighetsfrågeformulär innehåller 21 personlighetsgenskaper. Detta frågeformulär är inte branschspecifikt, utan kan användas i diverse olika roller. För att få nerladdat Psycruits sälj- och teamrapport ska man använda detta standard personlighetsfrågeformulär.

30 Psycruits längre standard personlighetsfrågeformulär fokuserar specifikt på egenskaper som är viktiga för ledarskap. För att kunna ladda ner ledarskapsrapporten ska man använda detta frågeformulär.

 

Vilket personlighetstest ska jag använda?

Du kan välja mellan flera olika alternativ då du ska bestämma vilket personlighetsformulär du ska använda. Du kan välja ett av Psycruits färdiga standard personlighetsformulär, välja ett färdigt rollspecifikt formulär eller skräddarsy ett eget personlighetsformulär utgående från de egenskaper som är relevanta för rollen. Vi hjälper gärna till för att hitta den bästa lösningen för just dig

 

Ta kontakt