Exempel på rapporter

Utforska resultaten av våra psykometriska test

 

Exempel på rapporter

Insightsrapport

Psycruit Insightsrapport undersöker individens mest sannolika reaktion på människor, uppgifter, krav, belöningar och företagskulturen i arbetet.

Insights är en bra generell rapport som ger en övergripande bild av individens personlighetsprofil.

Rapporten är utformad specifikt för rekryterare, linjechefer och HR-avdelningar och organisationsutvecklare

Feedbackrapport

Personlig Feedbackrapport är en kandidatfokuserad rapport som ger en omfattande bild av de viktigaste observationerna av en kandidats personlighetsprofil.

Personlig Feedback är ett användbart verktyg för identifiering av utvecklingsområden och framtida karriärval och kan användas som en del av individens utvecklingsplan eller efter genomförandet av en förfrågning i rekryteringssammanhang.

Onboardingrapport

Psycruit Onboardingrapport hjälper dig att identifiera de mest effektiva sätten att ge den nyrekryterade medarbetaren en bra start på det nya jobbet.

Onboardingrapport beskriver styrkor som personen med högst sannolikhet kommer att uppvisa i arbetet när de känner sig motiverade och engagerade, samt ger vägledning om hur man kan tilltala deras personliga stil, värderingar och motivationsfaktorer i en onboardingprocess.

Intervjurapport

Psycruit Intervjurapport innehåller skräddarsydd vägledning inför en intervju, samt öppna frågor för genomföring av en kompetensbaserad intervju eller ett uppföljningssamtal.

Intervjurapport kan användas tillsammans med Psycruits matchningsverktyg för att skapa en uppfattning om hur lämpliga kandidatens personliga egenskaper är för rollen.

Säljrapport

Säljrapport är ett bra verktyg för de som ska rekrytera eller utveckla individer i en säljfokuserad roll.

Säljrapport ger dig djupgående kunskap om den personliga stilen, värderingar, motståndskraft och motivationsfaktorer som utgör en del av personens potential som säljare.

Rapporten demonstrerar de aspekterna som personen uppfattar som sina styrkor, samt synliggör potentiella utvecklingsområden baserat på deras svar på våra test

Teamrapport

Psycruit Teamrapport ger viktig information om individens styrkor i ett gruppsammanhang. Den utforskar sannolikheten för vilka roller de kommer att anta i ett team.

Teamrapport hjälper rekryterare och chefer förstå individens stil och styrkor i inom ett team.

Ett väldigt användbart verktyg för att kartlägga styrkor och utvecklingsområden i ditt team.

Urvalsrapport

Vår urvalsrapport demonstrerar med hjälp av testresultaten hur väl kandidatens personliga egenskaper matchar med de viktigaste egenskaperna för en specifik tjänst på ditt företag.

Ledarskapsrapport 

Psycruit Ledarskapsrapport ger värdefull information om individens ledarskapspotential genom att beskriva deras arbetsstil, styrkor och preferenser som är relevanta för ledarroller.

Vår ledarskapsmodell är utformad för att hitta de personliga egenskaperna som är anses ha en stark relation till framgångsrikt ledarskap och hur dessa egenskaper kan ge ledtrådar om vilken stil av ledarskap det är som personen med all sannolikhet kommer att anta.

Psycruit Ledarskapsrapport används mest av HR-avdelningar, rekryterare på hög nivå, linjechefer och coacher.

 

Boka en demo

Boka en demo för att se hur du kan förfina din rekrytering med Psycruit.