Personlighetsformulär

Kandidatvänliga, anpassningsbara och kraftfulla personlighetsformulär

 

Ta kontakt

 

 

Personlighetsformulär för rekrytering och utveckling

Inom rekrytering används personlighetsförfrågningar för att bedöma kandidaternas profiler, däribland deras arbetssätt, vad som får de att bibehålla motivationen och deras problemlösningsförmåga. 

Vid testtillfället får kandidaterna läsa en rad påståenden som är relaterade till förväntade beteendemönster och motivationsfaktorer på arbetsplatsen. De får sedan besvara påståendena utifrån en skala där man antingen håller med eller inte håller med påståendet. 

Svaren används för att få fram en mångdimensionell bild av kandidatens personlighet i relation till tjänsten som söks. 

För att få en bättre förståelse av kandidaten i jämförelse med genomsnittet, jämförs  kandidatens testresultat med valbar normgrupp.

Varför ska jag mäta personlighet?

 
Välj bland ett brett urval av personlighetsdrag

Anpassa dina personlighetsförfrågningar genom att kombinera fritt bland våra 46 personlighetsdrag och få fram individuella rapporter.

 
Bygg dina egna test på fem minuter

Använd vårt användarvänliga förfrågningsverktyg och ta smidigt fram din egen personlighetsförfrågning som passar ihop med företagets värderingar.

Ta kontakt

 
Värdefull information om varje kandidat

Få fram information om kandidaternas grundläggande drivkrafter och anpassa din anställnings- och utvecklingsprocess till individuella behov.

 
Ge dina kandidater en effektiviserad rekryteringsupplevelse

Psycruits test är utformade efter kandidatens behov. Vi tillämpar metoden  "mobile first" inom psykometri, vilket ger kandidater friheten att utföra test var som helst i världen (med internetanslutning).

Tänk på att kandidater utbyter sina upplevelser med varandra, vilket innebär att en dålig rekryteringsprocess kan ha förödande konsekvenser för ditt varumärke.

 
Spara tid, pengar och rekryteringsresurser. Ta fram tydlig information om ROI

Genom att vara bättre informerad om kandidaternas önskemål, behov och drivkrafter kan rekryterare ta bättre anställningsbeslut och förse HR-avdelningen med konkret information om avkastning på investering.

 

Våra Personlighetsrapporter

Få tillgång till information om kandidaternas egenskaper och preferenser i arbetslivet. 

Psycruits personlighetsformulär innehåller en uppsättning av olika rapporter som ger dig möjligheten att grundligt utforska kandidatens personlighetprofil. 

Vår uppsättning av rapporter erbjuder lösningar till rekryterings-, urvals- och utvecklingsändamål. De ger en djupgående kartläggning av individens personlighetsprofil och ger dig en värdefull inblick i deras tendenser och preferenser i arbetslivet. Ladda ner exempel på rapporter.