Onboarding Rapport

Engagera nyanställda och hjälp dem nå sitt fulla potential snabbare.  

 

Får du ut det mesta av ditt team?

 

Behöver ditt teams produktivitet ökas?

 

Har ditt team ett lågt nivå av engagemang?

 

Vill du engagera dina nyanställda så att det får en flygande start i arbetet?

 

Vill du få en bättre förståelse för ditt team så att du kan motivera dem så att de kan realisera sin potential i arbetet?

 

Om du svarade "ja" på någon av frågorna ovan har vi det perfekta verktyget för dig som kan hjälpa dig förstå dig på ditt team och få ut det mesta av dem.

 

Psycruit Onboarding-rapport

Vår Onboarding-rapport hjälper företagets chefer (och rekryterare) att fastställa teamets arbetsrelevanta personlighetsdrag, styrkor och motivationsfaktorer och samtidigt ge tips och råd om hur man får ut det mesta av varje individ.

Vår lösning innefattar ett användarvänligt personlighetstest som är baserat på styrkor och genererar en djupgående rapport om varje kandidat.

Informationen som ges i rapporten kan användas av chefer som vill lära sig mer om ett team, deras drivfaktorer, mest omtyckta uppgifter och deras preferenser i interaktioner med andra. 

När du får kunskap om de individuella behoven som varje person i teamet har kan du skräddarsydda din ledarskapsstil för att tilltala varje individ, deras värderingar och deras motivationsfaktorer.

 

Exempel på rapport

Lämna din kontaktinformation nedan och ladda ner onboarding- rapport:
 

Fördelar med en bra onboarding

Engagera medarbetare

Engagera nya medarbetare fortare och ge dem en flygande start i arbetet.

Förbättra produktiviteten

Motivera personerna i ditt team med en ledarskapsstil som är anpassad till varje individ.

Minska arbetsbördan

Minska mängden av det administrativa arbetet.

Var en bättre ledare

Fokusera på att utveckla ditt team så att det kan realisera sin potential.

 

Hur fungerar det?

 

 • Steg 1: Logga in

  Logga in på Psycruits plattform och generera den unika kampanjlänken. Skicka sedan ut länken till ditt team.

 • Steg 2: Genomför test

  Be de nuvarande eller nya personerna i ditt team att genomföra ett kort personlighetstest (15-20 minuter).

  Plattformen kommer att skicka dig en avisering att en kollega har genomfört testet.

 • Steg 3: Resultat
  Logga in på Psycruit och se kollegornas onboarding-rapporter.

Onboarding-rapporter: Prislista

Våra onboarding-rapporter kan levereras individuellt till en person i teamet eller inkludera större team med många deltagare. Vi erbjuder också en rabatt till organisationer som vill testa grupper på fler än 10 personer.

 

En Onboarding-rapport

Flera Onboarding-rapporter 

1500 SEK per medarbetare

1000 SEK per medarbetare*

1st test

*Minst 10st test

 

 

Ta kontakt

Onboarding report - sample download

Fördelar för team

Bättre relationer

Mellan chefer och individer i teamet.

Bättre arbetsmiljö

Där medarbetarna känner att företaget bryr sig om deras utveckling.

Viktiga insikter

I medabetarnas prestation, drivfaktorer och motivationsfaktorer.

Sömlös onboarding

Innebär att dina kandidater får en flygande start i arbetet.

Tydliga förväntningar

Medarbetare har tydligare information om vad som förväntas av dem från första början.

Minska personalomsättning

Nöjda anställda stannar generellt längre kvar på företaget och är mer produktiva.

 

Ladda ner ditt exemplar onboarding- rapport

Vill du se hur rapporten ser ut? Lämna din kontaktinformation nedan och ladda ner onboarding- rapport.