ONBOARDING

Elegant och effektiv onboarding för dina nyanställningar

 

Ta kontakt

 

Har du glömt att lägga sista handen vid din rekryteringsprocess?

 
En väl genomtänkt onboarding-process kan utgöra skillnaden mellan överväldigade samt oengagerade nyanställda och nyanställda som trivs i deras nya arbetsmiljö. Rekrytering ska innefatta både urval av rätt kandidat till tjänsten och även uppföljning en längre tid framåt.

En grundlig och strukturerad introduktion i en ny roll förebygger förtida avsägelse genom att bidra till engagemang och produktivitet i ett tidigt skede.

Nedan följer fyra topptips för att uppgradera din onboarding-process. Du kommer också hitta information om våra verktyg som är utformade specifikt för att slutskedet av rekryteringsprocessen ska vara effektiviserat och informativt. Vår onboarding-rapport innehåller råd och tips som är baserade på svar påvåra förfrågningar om hur chefer kan frambringa individens styrkor och preferenser på arbetsplatsen. Målet är att maximera den nyanställdes potential, integrera hen sömlöst i ditt team och hjälpa dig att visa ditt engagemang för honom/henne genom en strukturerad grundlinje för din onboarding-
process.
 
Ta kontakt
 

Därför ska du hoppa på tåget

En dålig onboarding-process är en dyr historia. Det påverkar inte bara dina anställda, men är också väldigt kostnadskrävande för din verksamhet. Research av Glassdoor fann att organisationer med en startk onboardingprocess förbättrade nyanställdas retention med 82 % och produktivitete med över 70 %.

Dyr ersättning

För att ersätta en anställd måste en arbetsgivare spendera i genomsnitt 16-20% av den anställdes lön.

Ökad produktivitet

32% uppgav att de hade kommit igång fortare om de hade haft en tydligare uppfattning om målsättningen och förväntningarna på dem.

Ökat engagemang

69% av anställda stannar mer sannolikt kvar på ett företag i tre år om de får en bra onboardingupplevelse.

Committment

Det är två gånger så hög sannolikhet att nyanställda söker ett annat arbete efter en negativ onboardingupplevelse.

Hur du kan förbättra din onboarding

Minnesvärd första dag

Du har bara en chans att skapa ett första intryck, så se till att deras första dag blir värd att minnas.

Utveckla nya relationer

Att börja på ett nytt jobb kan vara en skrämmande upplevelse, så försäkra dig om att dina nyanställda får träffa så många nya kollegor som möjligt efter att de har blivit anställda.

Främja bättre ledarskap

Att ha mer detaljerad information om de nyanställda ger chefer möjligheten att ta välinformerade beslut.

Var konsekvent

Förläng processen in i det första året och även efteråt med regelbunden kontakt för att bevaka deras framsteg och sätta nya mål.

Tydliga förväntningar

Minska risken för förvirring och uppmuntra engagemang genom att försäkra dig om att alla förstår vad som förväntas av dem från första början.

Använda psykometrisk data

Vår onboarding-rapport tillhandahåller skräddarsydd information om varje nyanställd och ledningen får möjligheten att ge instruktioner som är anpassade till deras drivkrafter och behov.

 

Vi gör Onboarding enkelt för dig

Vår onboarding-rapport bygger på individens svar på vår personlighetsförfrågning och sammanfattar deras preferenser vad gäller arbetssätt, styrkor och motivationsfaktorer, så att du kan förse dem med bästa möjliga start i deras nya roll.

Vår Onboardingrapport är uppdelad i fyra huvudkategorier

interaction

 

Ta reda på mer om deras roll i sociala sammanhang och hur de passar in i ditt team.

stimulation

 

Få en insikt i vilka uppgifter som den nyanställda kommer uppfatta som mest stimulerande

Rewards

 

Upptäck drivkrafterna som kommer hålla den nyanställda engagerad och motiverad.

environment

 

Få en förståelse för vilken kulturell miljö den nyanställda kommer trivas i.

 

Detta kommer att förse chefer med råd om onboarding som är skräddarsydda för den nyanställda. Rapporten kan användas av chefer som ett verktyg eller som en språngbräda för individuella diskussioner med den nyanställda för att sätta upp mål och klargöra vad du förväntar dig av dem.

Hjälp dina anställda att nå deras maximala potential med vår sofistikerat utformad onboarding-rapport.

 

 

Boka en demo