Lär känna Psycruit

Vi sätter psykologi i verket

powered-by-criterion

Criterion Partnership Ltd är utvecklarna och ägarna av Psycruit programvaran.

Visste du att.

  • Criterion grundades 1991 av Richard Hunter, som även var med och byggde OPQ vid SHL.
  • De var först i Storbritannien med att publicera test online i 2001.
  • De erbjuder även andra tjänster som rekryteringslösningar och ledarskapsutveckling.
Läs om Criterion
 

Vår filosofi

All psykometri för dina behov inom rekrytering, utveckling och analys

Psykometri kan ofta ses som något komplicerat och kostsamt. Oftast är det personer med expertkunskap som använder psykometriska test. Detta leder ofta till att test används först i slutfasen av en rekryteringsprocess och endast för rekrytering till chefsroller. Därför blir processen endast delvis objektiv och företaget förlorar viktig data som det hade kunnat använda genom hela livscykeln av anställningen och för HR-analyser och personanalyser. Vårt mål är att förändra hur organisationer använder psykometri.

Vi arbetar för att eliminera potentiell stigma runt psykometriska test och förenkla användningen så att det blir en faktor som förbättrar kandidatupplevelsen. Vi vill att det ska vara möjligt att använda test så brett som möjligt inom olika typer av organisationer – från nischade företag till globala aktörer.

Psycruit ger dig möjligheten att rekrytera och utveckla personal baserat på din kultur och värderingar. Det hjälper dig också att samla och analysera rekryterings- och utvecklingsdata. Lär dig mer om vilka typer av kandidater du attraherar, intervjuar och rekryterar till alla dina roller. Få tillgång till viktig information om vilka faktorer det är som korrelerar med arbetsprestation och andra nyckelprestationsindikatorer och återanvänd den datan i dina processer.

 

Med anor i Brighton

Psycruit härstammar från Brighton, där vår plattform blev utvecklad av Criterion Partnership. Sedan dess har vi expanderat till Norden, med ytterligare ett kontor i Helsinki, Finland.

Idag levererar vi tjänster till ett brett mångfald av kunder och vi har hjälpt företag runt om i världen i deras rekryteringsprocesser för att förbättra deras effektivitet, inflytande och kapitalavkastning

 

Ackrediterade och certifierade

The British Psychological Society utför oberoende granskningar av psykologiska test. Medverkande som finns på deras lista har fått deras test granskade antingen genom en BPS undersökning eller godkänt att deras material publiceras i nästa undersökning.

Vi är certifierade enligt ISO-27001, vilket innebär att vi är dedikerade åt att säkerthetskontrollerna skyddar data från obehörig åtkomst, förvanskning, förlust och stöld

 

Teamet bakom Psycruit

Criterion Partnership Limited och deras team av företagspsykologer är utvecklarna och ägarna av programvaran Psycruit. Med 30 års erfarenhet i branschen är Criterion pionjärerna inom digitala psykometriska lösningar.

 

Dr. Alan Redman är chef för Psykologi och Produktinnovation. Dr. Redmans meriter är bl.a Chair av BPS Division of Occupational Psychology, medlem i British Psychological Society (BPS), Committee for Test Standards (CTS) och BPS Senior Occupational Testing Verifier, med fokus på testmetoder som används av granskare av BPS Test User qualifications och utveckling och tillämpning av teststandarder.

 
WHITEPAPER

Top 6 Psychometric Myths

Do you think psychometric assessments scare away your candidates or that candidates can fake it? Download now and read.