Message Me 

Ett nytt sätt att se på situationsanpassade test

 

Ta kontakt

 

Chatt-test

Message Me är vårt nya spelbaserade psykometriska verktyg som efterliknar en modern chatt-app. Utvärdera kandidaters styrkor i det formatet som de är mest bekväma med. 

 

Vad är Message Me? 

Under ytan fungerar Message Me-test på ett liknande sätt som traditionella situationsanpassade test (SJT). Men till skillnad från traditionella SJT är Message Me-test utformade som en konversation i en chatt, precis som i chattapparna WhatsApp och Facebook Messenger. 

 

Vad är skillnaden till traditionella test?

Message Me-test skapades för att efterlikna populära chatt-appar. 

I dessa test får kandidater ett meddelande från en kollega, kund eller annan grupp som ställer en fråga eller skickar en beskrivning av ett scenario. Kandidaterna får sedan svara genom att välja bland en uppsättning av olika svarsalternativ.

 

Var mäter Message Me?

Message Me-test hjälper rekryterare att mäta kandidatens beteende i förhållande till den tjänsten de söker till. 

Message Me-test är mer effektiva i kombination med Psycruits personlighetsformulär. Rekryterare kommer att få en omfattande bild av ansökanden och kunna hitta och anställa de allra bästa kandidaterna.  

Varför använda Message Me?

Traditionella situationsanpassade test är vanligtvis utformade för att ge kandidater en realistisk bild av deras framtida roll. 

Traditionella situationsanpassade test består av statisk text och därför reproducerar de inte arbetsmiljön tillräckligt realistiskt för vissa typer av tjänster (t.ex. kundservice i detaljhandel). Det innebär att testresultaten kan vara missvisande för vissa typer av tjänster.

 

Hur hjälper Message Me rekryterare?

  • Formatet är mer tilltalande för yngre kandidater som är mer vana vid den typen av interaktion
  • Chatt-test ger möjligheten att använda sig av mer realistiska scenarier för kandidater i vissa typer av tjänster. 
  • Med hjälp av spelbaserade element skapar Message Me engagerande testupplevelser och får fram kandidaternas svar snabbt och träffsäkert.
  • Testen utförs i realtid och kandidaterna måste därför fatta beslut snabbt, vilket också är nödvändigt i den verkliga arbetsmiljön. 
  • Det ställs färre krav på kandidaternas läsförståelse och tolkning av innehållet eftersom testen lägger mer tonvikt på beteende och arbetsstil. 
 

Kontakta oss

Om du är intresserad av att använda dig av Message Me i din rekryteringsprocess eller vill ha mer information om hur det kan skapa bättre underlag för dina rekryteringsbeslut, tveka inte att ta kontakt med en av våra medarbetare.