Assessments för Nyutexaminerade

Identifiera och bibehåll dina toppkandidater

 

Ta kontakt

 

Rekryteringsverktyg för nyutexaminerade

Våra rekryteringsverktyg för nyutexaminerade är specifikt utformade för att underlätta din rekryteringsprocess av nyutexaminerade.

Vi använder oss av ett urval av flexibla psykometriska verktyg för att hjälpa dig att granska stora mängder av nyutexaminerade, att hitta de bästa talangerna och de mest passande kandidaterna till rollen. 

 

 

SneakPeek-1-853819-edited

 

Boka en demo

 

Testverktyg för att rekrytera nyutexaminerade

 

Varför använda psykometriska test för nyutexaminerade?

Den senaste explosionen som har drivit tillväxten av mobila teknologier har i grund och botten förändrat rekryteringsprocessen och det sättet som nyutexaminerade ser på arbete. 

Att rekrytera och behålla nyutexaminerade har visats sig att vara en av de mest utmanande funktioner av HR. Så mycket som en fjärdedel av nyutexaminerade lämnar sitt företag inom det första året.

För HR-medarbetare och rekryterare innebär detta att de inte längre kan förlita sig på att hitta de bästa kandidaterna med hjälp av traditionella rekryteringsmetoder. 

För att ha en bra chans att hitta och behålla nyutexaminerade måste rekryterare tillämpa psykometri, mobila teknologier och big data och sedan använda innovativa metoder för att attrahera nyutexaminerade som har utmärkt sig. 

  • Spara tid och pengar
  • Ökad tydlighet i urvalet av nyutexaminerade
  • Smartare rekryteringsprocesser
  • Bli bättre på att behålla nyutexaminerade
  • Minska kostnader för rekryteringprocessen
  • Bevara engagemanget bland nyutexaminerade

Med 2000 ansökningar som screenades manuellt stod vi inför ett verkligt resursproblem. Psycruit kom inte bara med en bra lösning, deras djupgående kunskap om detaljhandeln innebar att informationsinsamlingsprocessen var grundlig och de skapade testerna var varierande, korrekta och lämpligt utmanande. Utöver detta fastställde vi ursprungligen mycket snäva tidtabeller för projektet - Psycruit uppfyllde höll tidtabellen i varje steg på vägen.

Rachel Rotherham

Graduate Programme Manager, CO-OP