Bättre rekrytering av nyutexaminerade

 

Så här hjälpte vi Centrica att revolutionera deras rekrytering med eVal Digital Assessment Centres

Boka en demo

Boka en demo för att se hur du kan förfina din rekrytering med Psycruit.

 

Centrica logo

 

Kategori: Fallstudie
Industri: Energi
Lästid: 
Ca 3 min.

   

Vi höjer standarden.

Vi implementerar iPad-baserade teknologier för digitala assessment centres och levererar en rättvis och konsekvent upplevelse för nyutexaminerade kandidater till tjänster inom Centrica

0

£ i minskning av kostnader för rekrytering (lokaler, resurser, resekostnader, osv.)

0

% minskning i antalet av assessment centres

0

% minskning i omloppstiden från erbjudande till att kandidaten tackar ja

Fallstudie: Centricas rekrytering

En internationellt verksam leverantör av tjänster och lösningar inom energi med 30 000 anställda globalt. Centrica är moderbolaget av British Gas och flera andra energirelaterade företag.

 

Bakgrund

Centricas rekrytering av nyutexaminerade kandidater hade flera typiska problem som förekommer inom traditionella rekryteringsmetoder för nyutexaminerade; stor variation i kvaliteten av kandidaterna som genomför deras assessment centres, svårigheter med att engagera granskare från andra delar av företaget, problem med vissa granskares värderingar, låg framgång, lång omloppstid och för stort antal assessment centres, vilket leder till höga kostnader för rekrytering.

Vårt tankesätt "kandidaten är kung", vårt intuitiva urval av teknologiska lösningar, samt vårt insiktsfulla rapporteringssystem utgjorde den perfekta bedömingsplattformen för Centrica.

 

Målsättning

Vi arbetade med Centricas rekryteringsteam för att gemensamt skapa en strategi för att nå följande mål:

 • Att förbättra framgången av deras rekrytering

 • Att öka antalet kandidater som tackar ja till tjänsten

 • Att minska omloppstiden från erbjudande till att kandidaten tackar ja

 • Att leverera en engagerande upplevelse för granskare

 • Att kraftigt minska antalet av assessment centres (och därmed förbundna kostnader)

 • Att eliminera omedveten partiskhet från testen

 • Att tillhandahålla en bra kandidatupplevelse som förbättrar uppfattningen av varumärket
   

Vårt tillvägagångssätt

Vi skapade en modern testupplevelse som kombinerar traditionella övningar i Assessment Centre och den senaste teknologin som garanterar att Centricas strategi levererar en rättvis och konsekvent upplevelse för varje kandidat.

För att hjälpa Centrica gjorde vi följande:

 • Utvecklade ett innovativt iPad-baserat system för virtuella digital assessment centres (EVAL) som utelämnar pappersbaserade bedömningsformer i rekryteringsprocessen

 • Minimerade antalet av granskares fel samt förekomsten av omedveten partiskhet i bedömningsprocessen

 • Ökade neutraliteten i övningarna i assessment centre och förbättrade den övergripande precisionen av testresultaten

 • Minskade granskares arbetsbörda och utmattning

 • Förbättrade konsekvensen av test och övningar

 • Tillhandahöll en sömlös digital kandidatupplevelse och reducerade antalet av faser i processen

 • Hjälpte Centrica att identifiera de mest lämpliga kandidaterna

 

Resultat

Vårt virtuella system för digital assessment centre (EVAL) gav Centrica möjligheten att nyttja potentialen av data och teknologi och med det förbättra deras rekrytering av nyutexaminerade

De viktigaste förbättringarna var:

 • £25,000+ minskning i kostnaderna för Assessment Centres 
 • 50% minskning i antalet av Assessment Centres
 • Upp till 75% minskning i omloppstiden mellan erbjudande till att kandidaten tackar ja (från 14-20 dagar till 5 dagar)
 • Minskad omedveten partiskhet i urvalsprocessen
 • Tillhandahöll en positiv kandidatupplevelse som utmärkte Centrica från deras konkurrenter
 • Ökade antalet erbjudanden där kandidaten tackade ja
 • Ökade framgången av de anställda kandidaterna

0

£ i minskning av kostnader för rekrytering (lokaler, resurser, resekostnader, osv.)

0

% minskning i antalet av assessment centres

0

% minskning i omloppstiden från erbjudande till att kandidaten tackar ja

 

Centricas bedömning

 

"Systemet EVAL är ett stort steg framåt för oss; våra granskare får en mycket bättre upplevelse, vår förmåga att testa kandidaterna har blivit förbättrad och vårt Graduate Team har mycket mindre manuell hantering i slutet av dagen. Att använda iPad fungerar också väldigt bra för nyutexaminerade kandidater – mycket bättre än skrivplattor och pennor!" 
– Centrica Rekryterare


"De har haft ett väldigt stort inflytande på kandidatupplevelsen, vilket i sin tur har haft en positiv effekt på vårt varumärke. Vi hoppas på att kandidater får en positiv bild av företaget och lär sig mer om sina egna styrkor och svagheter som kan vara relevant för deras framtida ansökningar."
– Centrica Rekryterare

 

"Resten av Centricas HR-team har fått ett stort intresse för systemet och dess potentiella användningsområden i företaget."

– Centrica Recruitment Team Member

 

 

Virtual assessment centre demo - eVal digital assessment centres-2

 

 

Boka en demo

Boka en demo för att se hur du kan förfina din rekrytering med Psycruit.