Energieffektiv Rekrytering

 

Så minskade British Gas personalomsättningen med över 30%

Boka en demo

Boka en demo för att se hur du kan förfina din rekrytering med Psycruit.

 

British Gas Logo

 

Category: Fallstudie
Industry: Energi
Lästid: Ca 3 min.

   

Ett värderingsbaserat tillvägagångssätt i rekrytering

Så här hjälpte vi British Gas att reducera personalomsättningen, dramatiskt minska antalet av Assessment Centres och öka både diversiteten av kandidater och volymen av ansökningar.

0

% minskning i personalomsättning

0

% minskning av assessment centers

0

% fler kvinnliga sökande

Fallstudie: British Gas Rekrytering

British Gas levererar energi till fler företag än någon annan energileverantör. De tillhandahåller kommersiell energi till över 400 000 brittiska företag och erbjuder tjänster som passar varje kunds individuella behov av energi.

 

Föregående rekryteringsprocesser

British Gas rekryterar omkring 1500 personer per år. När de vände sig till oss fanns det två huvudsakliga utmaningar; att attrahera rätt antal av sökande och att granska stora volymer av kandidater.

Eftersom deras preliminära urvalsprocess gav varierande resultat, klarade endast 25 % av kandidaterna deras assessment centres. Därför behövde något göras för att förbättra effektiviteten av deras rekryteringsprocess.

Vår innovativa, värderingsdrivna metod hjälpte British Gas att mer än halvera deras kostnader för rekrytering, samt bidrog till en ökning av diversiteten av sökande och förbättring av kvaliteten av kandidater med mer än 50%.

Målsättning

En kombination av varierande kvalitet av kandidaterna och operativ nödvändighet har lett till att man fattade rekryteringsbeslut under press, vilket orsakade problem med prestation och bibehållande av personal. Detta betydde att införandet av en generisk patentlösning till e-rekrytering inte nödvändigtvis skulle lösa problemet.

Vi började med att ställa den viktigaste frågan till rekryteringsteamet: "Vad vill ni åstadkomma med hjälp av e-rekrytering?" Genom att ställa den frågan blev det uppenbart att vägen mot framgång i e-rekrytering skulle kunna sammanfattas med ett ord: "värderingar".

Den logiska grunden var vacker i sin enkelhet – att fokusera på värderingar istället för traditionella kompetenser skulle resultera i att man identifierar och inspirerar kandidater som delar företagets värderingar. Denna förbättrade kulturella matchning betydde att det var mer sannolikt att kandidaterna skulle klara av assessment centres, men även att de skulle tacka ja till ett erbjudande, passa in, prestera, leverera en bättre kundupplevelse och stanna på BGS en lång tid framöver.

Med andra ord skulle denna metod öka antalet av erbjudanden och att kandidater tackar ja till erbjudanden på kort sikt men även bidra till att man behåller sina anställda, ökad produktivitet och förbättrad kundupplevelse på lång sikt

 

Vår metod

Efter ett lyckat införande av en intern kampanj "refer a friend" i kombination med genialiska databasdrivna jobbaviseringar var det ingen brist på ansökningar till tjänster på British Gas vid samma tidpunkt som annonserna blev publicerade. Samtidigt satte de stora volymerna av kandidater press på HR-avdelningen och detta bidrog till nödvändigheten att introducera online-test och urval.

Vi tillhandahöll expertis inom psykometri och webbdesign för att implementera resultaten av diskussionerna genom att utveckla ett nytt värderingsbaserat system för online-test.

Kandidater kan nu genomgå en kundfokuserad digital challenge som innefattar problemlösning, kommunicerar British Gas värderingar och testar resonemang och beslutsförmåga genom skräddarsytt innehåll som är baserat på de verkliga kraven i jobbet. Testet överför ett underförstått budskap om företagets värderingar i kontexten av de specifika utmaningarna i rollerna.

De digitala personlighetsförfrågningarna mäter matchningen mellan kandidaternas värderingar samt motiveringar och företagets kultur och värderingar. Resultaten av personlighetsförfrågningarna är sammankopplade med de efterföljande testen som innehåller intervjufrågor som är anpassade till varje kandidat och en omfattande värderingsbaserad profil.

Under hela utvecklingsprocessen skickade företagets rekryterare regelbundna uppdateringar för att hålla intresset och spänningen vid liv i företaget..

 

Resultat

När den nya värderingsbaserade metoden introducerades var den första markanta förändringen en dramatisk minskning av tidsåtgången för hantering av den allt större volymen av ansökningar.

Innan förändringen hade alla assessment centres en kvot av 4 kandidater per tjänst som policy. Däremot blev det snart uppenbart att detta antalet inte längre var nödvändigt – det räckte med endast två kandidater per tjänst, vilket betydde att antalet assessment centres halverades.

  • Dubbelt så många framgångsrika kandidater i andra fasen
  • 50% färre assessment centres nödvändiga för att tillsätta tjänsterna
  • 20% ökning av rekryterade kvinnliga sökande
  • Förlusten av personal i roller inom call centre minskade från 43% till 9%

0

% minskning i personalomsättning

0

% minskning av assessment centers

0

% fler kvinnliga sökande
 

Boka en demo

Boka en demo för att se hur du kan förfina din rekrytering med Psycruit.