Kognitiva Färdighetstest

Få tag i de mest kompetenta kandidaterna. Frigör deras potential. Få avkastning på investering.

 

Ta kontakt

 

Vad är ett kognitivt färdighetstest?

Kognitiva färdighetstest (även kallade begåvningstest och färdighetstest) är en standardiserad metod att bedöma kandidatens arbetsprestation med hjälp av olika arbetsrelaterade scenarier och uppgifter.

Istället för att endast utgå från akademiska meriter, kan man med hjälp av färdighetstest mäta kandidatens potential att prestera i en specifik roll. Testen används ofta av arbetsgivare för att bedöma hur kandidaten levererar i en arbetsrelaterad situation.

Kognitiva färdighetstest förser arbetsgivare med värdefull information om kandidatens förmåga att
bearbeta information under tidspress.

De kan ge en tydlig bild av arbetsprestationen och i kombination med personlighetsförfrågningar kan de förse arbetsgivare med en mer heltäckande översikt av kandidaternas styrkor och svagheter.

 

Boka en Demo

Se våra färdighetstest i praktiken
 

Olika Typer av Kognitiva Färdighetstest

Numerisk färdighet

Numeriska kognitiva färdighetstest mäter kandidatens förmåga att förstå och tolka numeriska data.

Numeriska kognitiva färdighetstest består av flervalsfrågor är tidsbegränsade. Kandidater får använda en miniräknare under hela testet.

Verbal färdighet

Verbala kognitiva färdighetstest mäter kandidatens förmåga att förstå, analysera och tolka skriftlig information.

Verbala färdighetstest består i regel av en paragraf av text om ett specifikt ämne och kandidaten ombeds att tolka informationen i texten och välja mellan de olika alternativen: ”sant”, ”falskt” eller ”oklart” under tidspress.

Abstrakt tänkande

Färdighetstest för abstrakt tänkande mäter kandidatens förmåga att arbeta med nya koncept och idéer. Testen är icke-verbala, består av flervalsfrågor och är tidsbegränsade.

Kandidater får se mönster och/eller former och får sedan ange nästa mönster eller form som följer i sekvensen.

Noggranhet

Kognitiva färdighetstest för bedömning av noggrannhet mäter kandidatens öga för detaljer samt deras förmåga att snabbt och korrekt hitta fel i skriftlig information.

Kognitiva färdighetstest för bedömning av noggrannhet består av flervalsfrågor med 5 alternativ och kandidaten måste använda minst 2 referens-material och därefter identifiera felen.

 

Psycruits kognitiva färdigtest

 

Psycruit plattformen sätter nya standarder för bedömning av kandidater.

Vi erbjuder tre nivåer av kognitiva färdighetstest: hög, medel, arbetare.

Våra färdighetstest är tillgängliga både online (genom Psycruit plattformen) och i pappersformat.

Alla våra kognitiva färdighetstest kan kombineras för att du ska identifiera kandidater med de nödvända
färdigheterna som är livsviktiga för din affärsverksamhet.

 

 

 • Expert (hög nivå)

  Test för hög nivå av resonemang för chefer, yrkesmän och nyutexaminerade.

  Tillgängliga test:

  - Verbal
  - Numerisk
  - Abstrakt
 • Enhanced (medel nivå)

  Medel nivå-test för kundorienterade roller, junior management och administrativa roller

  Tillgängliga test:

  - Verbal
  - Numerisk
  - Abstrakt
 • Essential (blue collar)

  Simulerar kraven för roller inom produktion, teknik och fabrik.

  Tillgängliga test:

  - Verbal
  - Numerisk
  - Mekanisk

Rapport över färdighetstest

Mät kandidatens förmågor

Vår kognitiv färdighets-rapport ger rekryterare en omfattande överblick av kandidatens resultat i ett eller flera av våra färdighetstest.

Rapporten ger en överblick av de aktuella test som kandidaten har genomfört, vilka förmågor testen mäter, kandidatens resultat och riktlinjer i hur man får ut det mesta av rapporten.

Testresultaten kan utforskas i detalj, vilket ger rekryteraren en helhetssyn på hur effektivt kandidaten handskas med kraven som ställs i den aktuella rollen.

Färdighetstest rapport

Ytterligare egenskaper

Kandidatvänlig

Psycruits test är engagerande, relevanta och tillhandahåller en stressfri och friktionsfri kandidatupplevelse.

Enastående flexibilitet

Fullt anpassningsbara test som passar alla behov både vad gäller organisation och kandidat.

Tillförlitliga

Hög nivå av pålitlighet, med tillgänglig validitetssammanställning.

Välj resultatvy

Ger dig större utrymme att välja hur kandidaternas resultat blir presenterade. Vi erbjuder ett urval av Stens, T-scores och percentil.

Resultat med trafikljus

En mer visuell metod av resultatpresentation, där rött, gult och grönt (RAG) används för att ange den totala prestationen.

Resultatverifiering

Om du vill verifiera en kandidats prestation kan du be denne att genomföra ett kortare uppföljningstest för att granska dennes förmåga i ett specifikt test.

 

Demo av Psycruit

Boka tid med oss för en demo av plattformen och testerna.