Egenskaper

Oslagbar flexibilitet och fullt anpassningsbar. Minska rekryteringskostnad och personalomsättning.

 

Skräddarsydda online-testverktyg för rekryterare, chefer och management

 

Viktiga egenskaper

 • Flexibelt online testverktyg med en rad olika assessments.

  Du kan skapa egna testkampanjer för dina rekryterings- och utvecklingsprocesser. Kandidater fyller in testkampanjen på nätet (adaptivt för alla olika enheter). Du kan fritt välja vad du vill mäta bland våra personlighetstest, färdighetstest och situationsanpassade test.

  iBook screenshot-1

   

 • Välj dina egna skalor

  Välj från en rad olika personlighetsskalor och använd bara de som är mest relevanta för din organisation.

  ScaleSelect

   

 • Sömlös kandidatupplevelse

  Psycruit kedjar dina utvalda test tillsammans till en enda integrerad online-process för dina kandidater.

  Psycruit Online Assessments - Gif-1

   

 • Spelliknande element

  Våra onlinetest innehåller spelliknande element för att göra dem roligare för testtagare. Det finns testelement av bland annat engagerande affärsscenarietest, motivationsuppmuntrande element och visuella element om hur långt kvar du har i testet. Vi har också kandidatvänliga tidsgränser för att ta bort en del av stresselementet.

  Message Me-1

   

 • Employer branding

  Kandidatupplevelsen och rapporterna kan brandas med din logotyp, arbetsroll, era värderingar, kompetensrubriker eller framgångsfaktorer. Utan extra kostnad.

  Psycruit Assessments case studies (1)

   

 • Automatiserad kandidatkontakt

  Se kandidaternas framteg i utvärderingsprocessen. Håll kontakt med kandidater via automatiserade e-post och SMS.

   

 • Öppna API:n
  Psycruit kan integreras med ditt befintliga rekryteringssystem, ATS eller HRM-system för sömlös informationsdelning. Du kan be om våra API-guider med att kontakta oss.
 • Följer riktlinjer för tillgänglighet
  Psycruit överensstämmer med nivån "Double-A" i W3C riktlinjerna för tillgänglighet för webbinnehåll 2.0 för att säkerställa tillgänglighet för användare med funktionshinder. Kompatibel med tillgänglighetsenheter som skärmläsare och uppdaterbar punktskrift.

Situationsanpassade test

 • Sifta stora kandidatvolymer
  Idealt för att sifta stora mängder kandidater i den första rekryteringsrundan. Kraftfull testning som gör att du kan identifiera kandidater med hög potential.
 • Sömlös kandidatupplevelse
  Psycruit erbjuder en sömlös kandidatresa med skräddarsydd branding. Vårt verktyg innehåller grundläggande ATS funktioner så att du kan hantera kandidatresan, ange kriterier och hålla kontakt med kandidaterna.
 • Online ansökningsformulär
  Inkludera ett ansökningsformulär i dina kampanjer för rekrytering. Samlar in bakgrundsinformation, utbildning och anställningshistoria. Konfigurerbara öppna frågor.
 • Mångfaldsdata
  Ta med mångfaldsdataformuläret i dina testkampanjer för att samla information om lika möjligheter som etnicitet, ålder och kön.

Personlighetsformulär

 • Omfattande insyn om människor på jobbet
  Psycruits personlighetsförfrågningar är utformade att ge en insyn i personers tendernser och preferenser på arbetsplatsen. Du kan själva välja omfattning och längd på förfrågningarna eller välja bland våra färdiga personlighetsförfrågningar. Från endast en slutförd förfrågning kan du få tillgång till ett brett urval av olika personlighetsrapporter, motivationsaspekter, onboardinginformation, teamstyrkor, ledarskapsprofiler osv.
 • Psycruits skalbibliotek
  Psycruit gör det möjligt för dig att skapa ditt eget personlighetsfrågeformulär, drivet av vårt Skalbibliotek. Välj personlighetselement som du vill bedöma från ett bibliotek med totalt 92 personlighetsdrag som täcker social stil, beslutfattande, känslor, motivationer och kulturmatch. Psycruits frågeformulärbyggare är enkelt att använda och gör att du kan skapa ett skräddarsytt frågeformulär på bara några minuter!
 • Omfattande validering under 25 år
  Våra personliga frågeformulär har utvecklats och förfinats genom omfattande forskning med organisationer med affärskritiska roller. BPS ackrediterad.
 • Algoritmbaserad kandidatmatchning
  Med hjälp av ett enkelt och intuitivt gränssnitt bestämmer du kompetensområden inom ditt frågeformulär baserat på ett måljobb. Psycruit genererar automatiskt en övergripande lämplighetsalgoritm för kandidatens matchningsresultat. Från detta ger urvalet inblick i graden av anpassning mellan en individ och de önskade attributen för jobbrollen.
 • Utvärdera värderingar, motivaion och kultur
  Välj personlighetsdrag från bland Psycruits skalbibliotek för att se underliggande beteenden för att förstå känslomässig stil, motivationsvärden och kulturmatch med din organisation.
 • Rigorös psykometri

  Tillförlitlighet i hög skala säkerställer noggrannhet och konsistens. Valideringsforskning inom en rad organisationer och sammanhang har genomförts sedan 1996. Ladda ner tekniska specifikationer nedan: Technical specifications.

Färdighetstest

 • Olika färdighetstest
  3-nivåer (hög-nivå, medel-nivå och basnivå) inkluderar tester av verbala, numeriska, logiska och mekaniska resonemang. Du väljer vilken testnivå som är lämplig för din kampanj och vilka typ av test du vill inkludera.
 • Randomiserade artiklar, kontroller
  Bevisade åtgärder för att minimera fusk.
 • Verifiera testresultat
  Välj kandidater för verifiering av deras online-testresultat. Psycruit väljer automatiskt ett kortare urval av frågor som inte har fyllts i av kandidaten och beräknar ett verifieringspoäng.
 • Intervjuvänliga resultat
  Rapporterna förklara tydligt resultatet av färdighetstesten till intervjuare och ge instruktioner för uppföljning vid intervjun.
 • Rigorös psykometri
  Tillförlitlighet i hög skala säkerställer noggrannhet och konsistens. Valideringsforskning inom en rad organisationer och sammanhang har genomförts sedan 1996. Ladda ner tekniska specifikationen nedan: Technical specifications 
 

Ladda vår Tekniska Guide

Fyll i formuläret för att omedelbart ladda ner en sammanfattning av våra tekniska specifikationer (engelska).