Blogg

5 min read

Hur bygger man en digital onboarding

By Psycruit on Jun 8, 2020 12:43:02 PM

Forskning visar på att nyanställda avgör redan under de tre första veckorna om de kommer vara långvariga på det nya jobbet. Därför är en bra onboardingprocess (vare sig virtuell eller inte) viktig för att knyta den anställda till den nya rollen och organisationen.

Topics: Onboarding
Continue Reading
5 min read

Neurologisk mångfald i rekrytering – så introducerar du neurologisk mångfald på din arbetsplats

By Psycruit on May 18, 2020 10:22:29 AM

Begreppet "neurodiversitet" eller neurologisk mångfald tros ha blivit myntat av den amerikanska journalisten Harvey Blume där han skrev i The Atlantic i 1998 att "Neurodiversitet kan vara lika betydelsefullt för mänskligheten som biodiversitet är för alla livsformer generellt. Vem kan med all säkerhet säga vad för typ av personlig konstruktion är mest fördelaktig vid en viss tidpunkt?

Continue Reading
7 min read

Strukturerade intervjufrågor att ställa till kandidater

By Psycruit on Apr 29, 2020 12:02:41 PM

Utveckla strukturerade intervjufrågor att ställa till varje kandidat

Att intervjua kandidater kan vara en otroligt tidskrävande del av rekryteringsprocessen, om inte den mest tidskrävande.

Continue Reading
4 min read

Tips för att genomföra Virtual Assessment Centre

By Psycruit on Apr 29, 2020 11:08:53 AM

"Hur kan vi genomföra vår Assessment Centre i rådande omständigheter?"

 

Continue Reading