Soft Skills

Wat zijn soft skills? 

 

Wat zijn Soft Skills?

Soft Skills vertegenwoordigen een reeks verschillende vaardigheden, persoonlijkheidskenmerken en attributen die vaak nodig zijn voor succes in een bepaalde rol.

Ze kunnen het best worden omschreven als persoonlijke eigenschappen die de manier waarop je werkt en met anderen omgaat aangven.

Soft Skills spelen een sleutelrol bij inzicht krijgen in hoe iemand omgaat met collega's, werkgerelateerde taken uitvoert, communiceert en relaties opbouwt.

 

Soft Skills op het Werk

Enkele voorbeelden van zachte vaardigheden die wenselijk zijn op de werkplek zijn onder meer; aanpassingsvermogen, communicatie, creativiteit, kritisch denken, conflictoplossing, besluitvorming, flexibiliteit, integriteit, leiderschap, motivatie, onderzoek, tijdsmanagement en probleemoplossing.

Over het algemeen kunnen de bovenstaande sets soft skills worden onderverdeeld in de volgende vijf categorieën;

 

- Aanpassingsvermogen

- Creativiteit

- Communicatie

- Problemen Oplossen

- Werk ethiek

 

Het belang van Soft Skills

Soft Skills worden steeds belangrijker op de werkplek.

Kandidaten die op zoek zijn naar een nieuwe baan, zullen vaak merken dat bij vacatures nu meer de nadruk ligt op soft skills, en dat veel soft skills als essentiële vereisten worden beschouwd om succesvol te zijn in een bepaalde functie.

De reden dat er zo veel vraag is naar soft skills, is omdat het overdraagbare vaardigheden zijn. Dat wil zeggen dat deze kunnen worden toegepast op tal van situaties in een aantal verschillende rollen.

We vinden vaak dat kandidaten die het meeste succes hebben bij sollicitaties (en sollicitatiegesprekken) degenen zijn die eerdere voorbeelden kunnen geven van waar ze hun soft skills hebben gebruikt en die vervolgens relateren aan de vraag die door de interviewer wordt gesteld.

Een recent Linkedin-onderzoek toonde aan dat 80% van de HR-professionals zegt dat soft skills steeds belangrijker worden voor het succes van een bedrijf (en een kandidaat).

 

>>Hoe identificeer je Soft Skills in medewerkers?<<

Soft Skills vs Hard Skills

Wat is het verschil?

 

Soft Skills vertegenwoordigen een set van vaardigheden die niet heel snel veranderen en meer op gedrag en mensen gericht zijn. Hard Skills zijn doorgaans gemakkelijker te definiëren en zijn meestal gebaseerd op technische knowhow of ‘hoe iets te doen’. Een voorbeeld van een Hard Skill is een computerprogrammeur zijn die code ontwikkelt voor een applicatie of een naaister die een kledingstuk maakt.

 

In tegenstelling tot Hard Skills die relatief gemakkelijk kunnen worden aangeleerd (en gemeten), vormen Soft Skills een grotere uitdaging als het gaat om zowel leren als meten.

 

Over het algemeen zijn Hard Skills gemakkelijker aan te leren met trainingen, opleiding en praktijk-ervaring.

 Voorbeelden Soft Skills

 

Aanpassingsvermogen:

Flexibiliteit

Consequent

Weerstand/bereidheid to verandering 

 

Communicatie:

Luisteren 

Conflict oplossing 

Anderen leiden

Empathie

Overtuiging

 

Problemen Oplossen:

Kritisch denken 

Onderzoek

Vasthoudendheid

Aandacht voor detail

 

Creativiteit:

Nieuwsgierigheid

Verbeelding

Vindingrijkheid

 

Werk Ethiek: 

Tijdsmanagement

Team werk 

Organisatie

Besluitvaardigheid

Voorbeelden Hard Skills

 

Het gebruiken van een specifieke software of coding taal:

Computer programmeren / coden (ruby, python, java, .php etc)

Microsoft Excel

Adobe Creative Suite

Web development 

Mobile app development

Blockchain development 

 

Project management:

Agile methodologie, etc.

 

Harde communicatie skills:

Het spreken van meerdere talen

Copywriting 

 

Marketing:

SEO marketing 

Graphic design

 

Data analyse:

Data mining

Interpreteren van analytics

Data presentatie / visualisatie

Business analysis

Analytisch redeneren