Psycruit Persoonlijkheidskenmerken

Bouw je eigen questionnaire. Kies de kenmerken die belangrijk zijn in jullie bedrijfscultuur.

Interpersoonlijke stijl: Hoe je omgaat met anderen

 • Aanpassingsvermogen³°
  Past gedragsstijl aan anderen aan. Past persoonlijkheid aan verschillende situaties aan.
 • Benaderbaar
  Vriendelijk. Gemakkelijk in de omgang. Goed in staat snel rapport te bouwen met anderen.
 • Assertief²¹
  Dominant. Maakt aanwezigheid kenbaar en neemt het voortouw.
 • Direct
  Openhartig. Geeft mening zonder zich veel zorgen te maken of andere mensen zich daaraan storen.
 • Sociaal²¹
  Houdt van het gezelschap van andere mensen. Sociaal. Werkt goed samen met anderen. Kan er een hekel aan hebben om alleen te werken.
 • Onafhankelijk
  Non-conformistisch. Gaat eigen gang. Houdt ervan anders zijn. Sluit niet graag compromissen om anderen tegemoet te komen.
 • Invloedrijk²¹
  Overtuigend. Volhardt bij pogingen om andere mensen te beïnvloeden. Streeft ernaar mensen te overtuigen.
 • Luisterend²¹
  Is bereid de tijd nemen om naar mensen te luisteren. Neemt de mening van anderen in overweging. Gemakkelijk om mee te praten.
 • Evenwichtig³°
  Voelt zich op zijn/haar gemak met andere mensen. Zelfverzekerd en ontspannen bij sociale gelegenheden.

Motiverende waarden: Wat motiveert je

 • Betrokkkenheid²¹
  Niet gauw gespannen of in verlegenheid te brengen. Zelfverzekerd en kalm, zelfs in moeilijke situaties.
 • Vriendschap²¹
  Ziet werk als een sociale kans. Wil graag een baan die mogelijkheden biedt om nieuwe relaties aan te knopen.
 • Geld gedreven
  Wordt gemotiveerd door geld verdienen. Stelt prijs op een hoge levensstandaard. Carrièrekeuzes worden beïnvloed door verdiensten.
 • Innovatief
  Wordt gemotiveerd door implementatie van ideeën. Geeft de voorkeur aan een werkomgeving waarin originaliteit wordt aangemoedigd. Zoekt naar mogelijkheden om innovatief te zijn.
 • Erkenning
  Krijgt graag erkenning voor hard werk. Wordt graag geprezen. Kan gedemotiveerd raken als inspanningen niet worden erkend.
 • Zelf-ontwikkeling³°
  Wil graag verbeteren. Hecht waarde aan opleiding en ontwikkeling van nieuwe vaardigheden. Geeft zelfontwikkeling de voorrang boven andere zaken.
 • Status²¹
  Houdt van het prestige van meer leidinggevende functies. Wordt gemotiveerd door status.
 • Streven²¹
  Houdt van werk met een aantoonbaar resultaat. Wordt gemotiveerd door streven naar succes. Heeft een hekel aan niets doen.
 • Varietie²¹
  Houdt van afwisseling in dagelijks werk. Doet bij voorkeur verschillende taken tegelijkertijd.

Cultuur fit: De bedrijfscultuur die het beste bij je past

 • Autoriteit
  Heeft respect voor autoriteit. Gelooft in een duidelijke hiërarchische structuur. Wordt gemotiveerd door leidinggeven aan anderen. Geeft de voorkeur aan directief leiderschap.
 • Verandering²¹
  Werkt graag binnen een cultuur van organisatorische verandering. Geeft de voorkeur aan innovatie boven traditie.
 • Competitie²¹
  Werkt graag in een competitieve omgeving. Vergelijkt eigen prestaties met die van anderen. Speelt om te winnen.
 • Ethiek³°
  Geeft de voorkeur aan een bedrijfscultuur waarin een sterk moreel standpunt wordt ingenomen. Hecht waarde aan professionele ethiek.
 • Plezier²¹
  Hecht waarde aan werken in een plezierige omgeving. Is vaak opgewekt op het werk. Houdt ervan om zo nu en dan te kunnen lachen.
 • Intelligentie
  Geniet van contact met intelligente mensen. Heeft respect voor academische kwalificaties. Geeft de voorkeur aan een intellectueel stimulerende omgeving.
 • Loyaliteit
  Hecht waarde aan loyaliteit en langdurige betrokkenheid. Identificeert zichzelf sterk met de eigen organisatie.
 • Orde²¹
  Houdt van duidelijk gedefinieerde regels. Geeft de voorkeur aan een ordelijke omgeving met grenzen.
 • Winst³°
  Gelooft dat winst maken als motivatie altijd op de eerste plaats komt. Werkt graag in een op winst gerichte omgeving.

Denkstijl: Je benadering in het oplossen van problemen

 • Creatief²¹
  Zoekt naar nieuwe vormen van aanpak. Probeert graag nieuwe ideeën uit. Geeft er de voorkeur aan om nieuwe methodes te vinden in plaats van de oude toe te passen
 • Besluitvaardig²¹
  Neemt snel beslissingen. Komt liever snel tot een beslissing dan dingen open te laten.
 • Detailgericht
  Heeft een perfectionistische benadering. Schenkt graag aandacht aan details. Merkt dingen op die anderen over het hoofd zien.
 • Rationeel²¹
  Wetenschappelijk en analytisch bij het omgaan met problemen. Van nature logisch ingesteld. Vertrouwt bij voorkeur op data.
 • Grondig³°
  Grondig en consciëntieus. Handelt dingen graag goed af. Neemt de tijd en vermijdt het de kortste weg te kiezen.
 • Risicovol
  Is bereid risico's te nemen. Vindt het soms leuk om alle voorzichtigheid overboord te gooien
 • Strategisch²¹
  Pakt zaken aan vanuit een theoretisch perspectief. Houdt rekening met onderliggende principes. Geeft de voorkeur aan strategie boven operationele specificaties.
 • Gestructureerd
  Zorgvuldig, ordelijk en systematisch. Plant dingen alvorens eraan te beginnen. Heeft een hekel aan een chaotische werkwijze.
 • Vasthoudend
  Maakt dingen af. Volhardt in een taak, zelfs als die saai is.

Emotionele stijl: Hoe je omgaat met uitdagingen

 • Kalm³°
  Niet gauw gespannen of in verlegenheid te brengen. Zelfverzekerd en kalm, zelfs in moeilijke situaties.
 • Openheid
  Geeft gemakkelijk uitdrukking aan emoties. Toont gevoelens. Openhartig met anderen over emoties.
 • Zelfreflectie Emoties
  Doorgrondt graag eigen emoties. Zoekt naar een verklaring voor gevoelens.
 • Eigen controle³°
  Heeft een sterk gevoel van zelfcontrole. Voelt zich verantwoordelijk voor eigen toekomst. Probeert de gebeurtenissen te beïnvloeden om tot het gewenste resultaat te komen.
 • Optimistisch²¹
  Gaat ervan uit dat dingen goed aflopen. Heeft vertrouwen in de toekomst. Legt de nadruk op de positieve kant.
 • Veerkracht²¹
  Niet gauw van zijn/haar stuk gebracht door kritiek. Eerder hard dan emotioneel.
 • Zelfstandigheid
  Vertrouwt liever op zichzelf, zonder emotionele ondersteuning van anderen. Voelt zich emotioneel onafhankelijk.
 • Zelfvertrouwen²¹
  Vertrouwt op eigen capaciteiten. Voelt zich zelfverzekerd en is overtuigd van zijn/haar eigenwaarde.
 • Stress management²¹
  Laat zich niet van de wijs brengen door een hoge werkdruk. Heeft geen problemen om rekening te houden met krappe tijdslimieten. Presteert beter onder druk.

Antwoordstijl: Verminder kans op valsspelen en impressie-management

 • Sociale wenselijkheid

  Meet de antwoordstijl van een kandidaat om te zien of ze hebben geprobeerd zichzelf in een overdreven positief daglicht te stellen, om de indruk die ze geven te beïnvloeden.

Persoonlijkheid Assessments

21 Deze kenmerken worden gemeten in de Core questionnaire. Zorg ervoor dat deze kenmerken gemeten worden als je het Sales rapport en Team rapport wilt genereren.

30 Deze kenmerken worden gemeten in de Enhanced questionnaire, welke een dieper inzicht geef in iemands persoonlijkheid op het werk. Zorg ervoor dat deze kenmerken gemeten worden als je het Leiderschapsrapport wilt genereren.

 

Wil je je eigen op maat gemaakte assessment uitproberen?

Stuur ons dan 9 van de kenmerken en we sturen je je eigen persoonlijkheids assessment. Deze kun je gratis in je volgende recruitment proces uitproberen.

Contact Sales