Soft Skills

Mitä ovat pehmeät taidot ja miksi ne ovat tärkeitä?

 

Mitä ovat pehmeät taidot?

Pehmeät taidot (eng. Soft skills) edustavat joukkoa erilaisia kykyjä, persoonallisuuspiirteitä ja ominaisuuksia, jotka ovat usein tarpeellisia tietyssä roolissa menestymisen kannalta.

Pehmeät taidot ovat yksilöllisiä persoonallisuuden piirteitä jotka muokkaavat sitä, miten työskentelemme ja olemme vuorovaikutuksessa toisten kanssa.

Pehmeät taidot ovat avainasemassa siinä, miten henkilö on vuorovaikutuksessa kollegoidensa kanssa, suoriutuu työtehtävistään, kommunikoi sekä rakentaa suhteita muihin.  

 

Soft skills työelämässä

Esimerkkejä pehmeistä taidoista jotka ovat haluttuja työelämässä; sopeutumiskyky, kommunikaatio, luovuus, kriittinen ajattelu, konfliktien ratkaisutaito, päätöksentekokyky, joustavuus, oikeudenmukaisuus, johtajuus, motivaatio, ajanhallinta, ongelmanratkaisukyky. Yleisesti ottaen yllä mainitut taidot tai kyvyt, voidaan jakaa viiteen kategoriaan:

- Sopeutumiskyky

- Luovuus

- Kommunikaatio

- Ongelmanratkaisukyky

- Työetiikka

 
 

Pehmeiden taitojen merkitys

Pehmeät taidot ovat nousseet yhä tärkeämmiksi tekijöiksi työelämässä.

Työmarkkinoilla pehmeiden taitojen korostaminen näkyy myös kandidaateille, jotka ovat etsimässä itselleen uusia haasteita. Usein tietyt pehmeät taidot ovat hyvin olennainen vaatimus tietyssä roolissa menestymiseksi.

Syy, miksi pehmeät taidot ovat niin kysyttyjä, on se, että ne ovat hyvin siirrettäviä taitoja, joita voidaan soveltaa moniin tilanteisiin lukuisissa eri tehtävissä. Pehmeiden taitojen tärkeys korostuu myös teknologian korvatessa osan ihmisten teknisistä taidoista.

Usein kandidaatit, jotka menestyvät parhaiten työnhaussa ja haastatteluissa, ovat niitä jotka pystyvät esittämään esimerkkejä tilanteista joissa ovat pystyneet aiemmissa tehtävissään hyödyntämään pehmeitä taitoja onnistuneesti, ja sitten yhdistämään sen haastattelijan esittämään kysymykseen.

LinkedIn- kyselyn mukaan 80% HR- ammattilaisista on sitä mieltä, että pehmeät taidot ovat yhä tärkeämpiä yrityksen (ja kandidaatin) menestymisen kannalta.

Soft Skills vs Hard Skills

Mikä on näiden ero?

 

Pehmeät taidot edustavat osin synnynnäisiä taitoja, jotka ovat luonteeltaan ihmiskeskeisiä. Kovat taidot (eng. Hard skills), ovat tyypillisesti helpommin määriteltävissä, ja keskittyvät enemmänkin tekniseen osaamiseen ja jonkin spesifin taidon omaamiseen. Esimerkki kovista taidoista on koodari, joka kehittää tietokonesovelluksia tai vaikkapa ompelija, joka valmistaa vaatekappaleen.

 

Toisin kuin kovat taidot, jotka ovat opeteltavissa (ja mitattavissa), pehmeiden taitojen opettelu ja mittaaminen on huomattavasti haasteellisempaa.    

 

Yleisesti ottaen, kovat taidot on helpompi opettaa ja oppia koulutuksen, harjoittelun ja työkokemuksen kautta. 

 Soft Skills Esimerkkejä

 

Sopeutumiskyky:

Joustavuus

Johdonmukaisuus

Muutosvalmius

 

Kommunikaatio:

Kuunteleminen 

Konfliktien ratkaisutaito

Muiden johtaminen

Empatia

Suostuttelu

 

Ongelman ratkaisu:

Kriittinen ajattelu 

Asioiden tutkiminen 

Peräänantamattomuus

Yksityiskohtien huomioiminen

 

Luovuus:

Uteliaisuus

Mielikuvitus

Kekseliäisyys

 

Työetiikka: 

Ajanhallinta

Tiimityöskentely

Järjestys

Päättäväisyys

Hard Skills Esimerkkejä

 

Tietyt ohjelmointikielet tai osaaminen ohjelmistoista:

Ohjelmointikielet esim. Python, Java jne.

Microsoft Excel

Adobe Creative Suite

 

Projektinhallinta:

Agile metodologia

 

Kovat kommunikaatio taidot:

Eri kielien osaaminen

Sisällöntuotanto

 

Markkinointi:

Hakukoneoptimointi 

Graafinen suunnittelu

 

Data anayylsi:

Data mining

Datan visualisointi

Analyyttinen tulkinta

 

 

 

Haluatko kuulla, miten pystyt tehokkaasti mittaamaan haluttuja pehmeitä taitoja? Ole yhteydessä, autamme mielellämme.

OTA YHTEYTTÄ