Valmiit persoonallisus -ja kykyarvioinnit 

Valitse Psycruit alustalta eritasoisia kykytestejä, sekä valmiita ala- ja roolikohtaisia persoonnallisuusarviointeja.

 

Psycruit alustan valmiit arviointiratkaisut

Verbaalinen kykytesti

Verbaalinen päättelytesti mittaa henkilön kykyä ymmärtää ja poimia merkityksiä, sekä tehdä päätelmiä kirjoitetusta informaatiosta.

Numeerinen kykytesti

Numeerinen kykytesti mittaa henkilön kykyä ymmärtää ja tulkita numeerista dataa.

Persoonallisuusarviointi

Persoonallisuusarviointi tarjoaa kattavan kuvan henkilön työpersoonallisuudesta. Arviointi mittaa henkilön työskentelytyyliä, motivaatiotekijöitä, sitä kuinka yksilö toimii osana ryhmää sekä arvoja ja kulttuurista yhteensopivuutta. 

Mekaaninen kykytesti

Mekaaninen päättelytesti mittaa henkilön  kykyä soveltaa mekaanisia ja fyysisiä luonnonlakeja todellisiin esineisiin ja prosesseihin.

Tilannearviointitestit

Tilannearviointitestit antavat kandiaateille realistisen kuvan työroolin vaatimuksista. Tilannearviointitestissä esitetään rooliin liittyviä skenaarioita ja kandidaatin tulee valita mielestään paras vaihtoehto.

Abstract

Abstrakti kykytesti

Abstrakti kykytesti mittaa henkilön yleisälykkyyttä ja ongelmanratkaisukykyä. Testi mittaa kykyä tunnistaa kuvioista säännönmukaisuuksia ja trendejä.

message me

Message Me- pikaviestiarviointi

Moderni tilannearviointitesti, joka jäljittelee suosittuja pikaviestipalveluita. Arvioi kandidaatteja muodossa, joka vetoaa varsinkin nuorempiin hakijoihin.

 

Haluatko kuulla lisää roolikohtaisista arvioinneistamme?

 

OTA YHTEYTTÄ