Psycruit - persoonallisuuspiirteet

Rakenna omia persoonallisuusarviointeja. Valitse mitkä piirteet ovat juuri teille tärkeitä arvioida kussakin roolissa. 

 

OTA YHTEYTTÄ

 

Persoonallisuudesta

Persoonallisuudessa ei ole oikeaa tai väärä. On pelkästään meidän luontaisia taipumuksia ja vahvuuksia. Tästä syystä emme käytä termiä "persoonallisuustesti".

Taipumukset kertovat meidän tavasta työskennellä ja millä tavalla lähestymme ihmisiä, tehtäviä, päätöksiä sekä mikä motivoi meitä ja millaisessa työympäristössä viihdymme. Valitse Psycruit piirrekirjastosta eri skaaloja mittamaan juuri niitä luonteenpiirteitä, joita haluat mitata eri rooleissa, tai rakenna persoonallisuusarviointeja yrityksesi kulttuurin ja arvojen pohjalta.

Vuorovaikutus: Miten toimin osana tiimiä

 • Sopeutuva³°
  Muokkaa käytöstään eri ihmisten kanssa. Persoonallisuus vaihtelee eri tilanteissa.
 • Helposti lähestyttävä

  Ystävällinen. Helppo tulla toimeen. Luo nopeasti
  suhteita muiden kanssa.

 • Vakuuttava²¹
  Hallitseva. Tuo läsnäolonsa julki. Toisinaan määräilevä muita kohtaan.
 • Suorapuheinen

  Vilpitön. Puhuu suoraan miettimättä liiemmin sitä,
  häiritseekö se muita. Ilmaisee mielipiteitä suoraan.

 • Seurallinen²¹
  Vihtyy toisten ihmisten seurassa. Sosiaalinen. On hyvä tekemään yhteistyötä.
 • Vaikutusvaltainen²¹
  Suostutteleva. Haluaa ehdottomasti pyrkiä vaikuttamaan muihin ihmisiin. 
 • Itsenäinen
  Kulkee omia polkujaan. On mielellään erilainen. Ei tee
  mielellään kompromisseja toisten mieliksi.
 • Kuunteleminen²¹
  On valmis käyttämään aikaa toisten kuuntelemiseen. Helppo keskustelukumppani. Ottaa muiden mielipiteet huomioon.
 • Sosiaalinen varmuus³°
  Rento toisten ihmisten seurassa. Itsevarma ja vapautunut sosiaalisissa tilanteissa.

Motivaatio: Mikä motivoi ja palkitsee minua

 • Huolehtiminen²¹
  Pitää töistä, jotka tuottavat hyötyä toisille. Motivoituu työstä, johon kuuluu toisista huolehtiminen
 • Ystävyyssuhteet²¹
  Pitää työtä sosiaalisena mahdollisuutena. Toivoo työn tarjoavan mahdollisuuksia luoda uusia suhteita.
 • Vauraus

  Motivoituu rahasta. Arvostaa korkeaa elintasoa.
  Ansiot vaikuttavat uravalintoihin.

 • Itsensä kehittäminen³°
  Haluaa tulla paremmaksi. Arvostaa koulutusta ja uusien taitojen kehittämistä. Asettaa itsensä kehittämisen muiden asioiden edelle.
 • Kehuminen

  Pitää siitä, että kova työ huomioidaan. Ilahtuu kehuista. Motivaatio saattaa laskea, ellei kovaa työtä huomioida.

 • Omaperäinen
  Motivoituu ideoiden toteuttamisesta. Pitää
  omaperäisyyteen kannustavasta työympäristöstä.
  Pyrkii olemaan innovatiivinen.
 • Status²¹
  Pitää ylempien asemien mukanaan tuomasta arvovallasta. Status motivoi.
 • Tavoitekeskeinen²¹
  Pitää työstä, jolla on selkeä tulos. Motivoituu tavoitteiden saavuttamisesta. Ei ole mielellään toimeettomana.
 • Vaihtelevuus²¹
  Nauttii vaihtelusta päivittäisessä työssä. Tekee mielellään useita asioita yhtä aikaa.

Kulttuurisopivuus: Millaisessa työkulttuurissa viihdyn parhaiten

 • Auktoriteetti
  Kunnioittaa auktoriteetteja. Uskoo selkeään,
  hierarkkiseen rakenteeseen. Motivoituu toisten
  johtamisesta. Pitää ohjaavasta johtamiskulttuurista.
 • Muutos²¹
  Työskentelee mielellään kulttuurissa, jossa tehdään muutoksia organisaatiossa. Pitää enemmän innovatioista kuin perinteistä.
 • Kilpailu²¹
  Nauttii työskentelystä kilpailuhenkisessä ympäristössä. Vertaa omaa suoritustaan muiden tuloksiin. Haluaa voittaa.
 • Etiikka³°
  Pitää työkulttuurista, jossa korostetaan moraalia. Arvostaa ammattietiikkaa.
 • Huumorintajuinen²¹
  Arvostaa työskentelyä hauskassa ympäristössä. Usein iloinen töissä. Tykkää pitää välillä hauskaa.
 • Älykkyys
  Nauttii kanssakäymisestä älykkäiden ihmisten kanssa. Arvostaa akateemista pätevyyttä. Pitää älyllisesti stimuloivasta ympäristöstä.
 • Lojaalisuus
  Arvostaa uskollisuutta ja pitkäaikaista sitoutumista. Samaistuu vahvasti omaan organisaatioonsa.
 • Säännönmukainen²¹
  Ptiää selkeästi määritellyistä säännöistä. Viihtyy ympäristöissä,  jossa on normeja ja järjestystä.
 • Tuloskeskeinen³°
  On sitä mieltä, että liiketoiminnassa taloudellisen tuloksen tavoittelun tulisi aina olla tärkein kannustin. Nauttii tuloskeskeisestä kulttuurista.

Persoonallisuusarvioinnit

21 Nämä piirteet sisältyvät Psycruit Core- persoonallisuusarviointiin. Varmista, että sisällytät nämä piirteet, mikäli haluat käyttöösi myynitraportin sekä tiimiraportin.

30 Nämä piirteet sisältyvät Psycruit Enhanced- persoonallisuusarviointiin, joka tarjoaa vielä syvällisemmän katsauksen henkilön työpersoonallisuuteen. Sisällytä nämä piirteet, mikäli haluat käyttöösi johtamisraportin.

 

Ajattelutapa: Miten lähestyn ongelmanratkaisua

 • Luova²¹
  Etsii uusia lähestymistapoja. Nauttii kokeillessaan uusia ideoita. Keksii mielummin uusia menetelmia kuin käyttää vanhoja.
 • Yksityiskohtainen

  Pyrkii täydellisyyteen. Kiinnittää mielellään huomiota yksityiskohtiin. Huomaa asioita, joita toiset jättävät huomiotta.

 • Päättäväinen²¹
  Nopea päätöksentekijä. Tekee mielummin nopeita päätöksiä kuin jättää asioita ratkaisematta.
 • Rationaalinen²¹
  Järjestelmällinen ja analyyttinen ongelmien käsittelyssä. Luonteeltaan johdonmukainen. Luottaa mielellään tietoon.
 • Täsmällinen³°
  Huolellinen ja tunnollinen. Haluaa tehdä asiat hyvin. Käyttää aikaa, eikä oio mutkia.
 • Riskinottaja

  Valmis ottamaan riskejä. Heittäytyy toisinaan mielellään virran vietäväksi.

 • Strateginen²¹
  Lähestyy ongelmia teoreettisesta näkökulmasta. Kiinnostunut asioiden taustalla vaikuttavista periaatteista.
 • Järjestelmällinen

  Suunnitelmallinen ja järjestelmällinen. Suunnittelee
  asioita ennen aloittamista. Ei mielellään työskentele
  epäjärjestelmällisissä olosuhteissa.

 • Sinnikäs
  Vie asiat loppuun. Jatkaa tehtävää, vaikka se olisi tylsä.

Tunnetyyli: Miten suhtaudun haasteisiin

 • Rauhallinen³°
  Ei todennäköisesti huolestu tai hämmenny. Rauhallinen myös vaikeissa tilanteissa.
 • Avoin

  Ilmaisee helposti tunteita. Näyttää tunteensa avoimesti muille ihmisille.

 • Tunteiden analysointi

  Haluaa ymmärtää omia tunteitaan. Pyrkii löytämään selityksen tunteille.

 • Sisäinen hallinta³°
  Tuntee, että asiat ovat omissa käsissä. Vastuussa omasta kohtalostaan. Pyrkii vaikuttamaan tapahtumiin saavuttaakseen toivotut tulokset.
 • Optimistinen²¹
  Odottaa asioiden järjestyvän parhain päin. Suhtautuu luottavaisesti tulevaisuuteen. Korostaa positiivisuutta.
 • Sitkeä²¹
  Ei yleensä hermostu kritiikistä. Pikemminkin kova kuin tunteellinen.
 • Itsetunto²¹
  Luottaa omiin kykyihinsä. On itsevarma ja tuntee oman arvonsa.
 • Riippumaton

  Luottaa mieluummin itseensä kuin hakee emotionaalista tukea muilta. Tuntee olevansa tunne-elämän osalta riippumaton.

 • Paineensietokyky²¹
  Ei hermostu työskentelystä paineen alla. Tiukka aikataulu ei häiritse työskentelyä. Toimii paremmin paineen alaisena.

Sosiaalinen suotavuus: Vaikutelman hallinta

 • Sosiaalinen suotavuus

  Monitoroi kandidaatin vastaustyyliä jotta voidaan nähdä onko hän yrittänyt esittää itsensä yltiöpositiivisessa valossa, pyrkiessään hallitsemaan itsestään vastauksillaan luomaa vaikutelmaa.

 

Mikä persoonallisuusarviointi minun tulisi valita?

 

Voit käyttää valmiita, roolikohtaisia persoonallisuusarviointeja kirjastostamme, tai räätälöidä omat yksilölliset arvioinnit. Ota yhteyttä ja autamme sinua löytämään parhaan ratkaisun.

 

OTA YHTEYTTÄ