Psykometriset arvioinnit

Mitä on psykometriikka ja mitä sillä arvioidaan?

 

OTA YHTEYTTÄ

 

Mikä on psykometrinen testi?

 

Psykometrisia testejä on olemassa kahta päätyyppiä, kykytestit ja persoonallisuusarvioinnit. Standardointi sekä luotettava ja tieteellisesti validi testien rakennusprosessi takaavat, että testit ova aina tasapuolisia ja objektiivisia.

Kykytesteillä mitataan henkilön kykyä ja kriittistä päättelyä tietyssä tehtävässä ja persoonallisuusarvioinnilla taas mitataan henkilön käyttäytymismalleja ja mieluisimpia työskentelytapoja. Testit ovat suunniteltu mittamaan henkilön ominaisuuksia näillä alueilla täysin läpinäkyvästi ja puolueettomasti.

Psykometriset testit suoritetaan suurimmaksi osaksi verkossa ja ovat yleensä ajastettuja. Poikkeuksen muodostaa jotkin persoonallisuusarvioinnit (kuten Psycruitin arvioinnit), jotka voidaan suorittaa kaikessa rauhassa arvioinnin takarajaan mennessä.

 

Psykometriset testit rekrytoinnissa

 

Rekrytoinnissa ja henkilöstön kehittämisessä psykometrisia testejä käytetään usein työnantajan apuna tunnistamaan sopivimmat kandidaatit avoimeen työtehtävään tai ylennykseen. Tämä perustuu siihen missä määrin heidän kognitiiviset kykynsä ja persoonallisuutensa sopivat yksiin niiden ominaisuuksien kanssa, joita roolissa menestyminen vaatii.

Sulava hakijakokemus ja kaikille laitteille mukautuva arviointi-alusta auttaa luomaan kandidaateille hyvän ensivaikutelman organisaatiostasi.

Henkilöarviointeja voidaan käyttää rekrytointiprosessin eri vaiheissa:

              Varhainen vaihe                 

Valintaprosessin varhaisessa vaiheessa karsimaan henkilöitä jotka ovat todennäköisimmin epäsopivia rooliin.

Haastattelu

Ennen haastattelua työkaluna kiinnostavien keskustelujen herättämiseksi perustuen kandidaatin persoonallisuusprofiiliin.

Myöhäisempi vaihe

Myöhäisessä vaiheessa, osana toista haastattelukierrosta tai mahdollisesti osana arviointipäivää. Saatat haluta tässä kohtaa uudelleen arvioida kandidaateja varmistuaksesi aiempien testien tuloksista.

 

Miksi käyttää psykometrisia arviointeja?

Psykometristen testien hyödyntäminen tuo tieteellistä tukea rekrytointiprosessiin ja nostaa rekrytointien onnistumisprosenttia. Testien tulosten pohjalta teet parempia rekrytointipäätöksiä ja vähennät virherekrytointeja sekä rekrytointeihin käytettäviä resursseja.

OTA YHTEYTTÄ

Kustannustehokkuus

Seulo kandidaatteja vähäisellä vaivalla. Tunnista sopivimmat hakijat, vähennä virherekrytointien määrää ja säästä rekrytointikustannuksissa.

 

Objektiivinen ja reilu

Psykometriset testit ovat standardisoituja sen varmistamiseksi, että kaikkia yksilöitä kohdellaan tasapuolisesti ja voidaan verrata tarkasti keskenään. Ne tarjoavat vankan, puolueettoman ja objektiivisen arviointiprosessin.

Ennustettavuus

Psykometriset testit päihittävät kaikki muut perinteisesti käytössä olevat valintametodit, ollen tehokkain yksittäinen työsuoritusta ennustava tekijä.

Hakijakokemus

Kandidaatit suhtautuvat positiivisesti testien tarjoamaan objektiivisuuteen. Henkilön ja työroolin välisen yhteensopivuuden mittaaminen tarkoittaa sitä, että teet oikean rekrytointipäätöksen sekä organisaatiosi, että kandidaatin kannalta.

 

Haluatko kuulla lisää arvioinneistamme?

Haluatko kuulla lisää arvioinneistamme ja minkälaista lisäarvoa ne voivat tuoda organisaatiollesi? Ole yhteydessä meihin, autamme mielellämme.

 

   OTA YHTEYTTÄ