Malliraportit

Psycruit persoonallisuusarvioinnilla saat kaikki eri käyttötarkoituksiin sopivat raportit. Tutustu ja lataa malliraportteja.

 

Malliraportit

Insights Raportti

Psycruit Insights- raportti kuvaa henkilön keskeisiä työpersoonallisuuden piirteitä. Raportti kuvaa sitä, miten henkilö reagoi ihmisiin, tehtäviin, palkitsemiseen sekä kulttuuriin työpaikalla.

Insights on hyvä yleisraportti, joka tarjoaa monipuolisen kuvan henkilön persoonallisuusprofiilista, perustuen persoonallisuusarvioinnin vastauksiin. Raportti on suunniteltu rekrytoijien, linjaesimiesten, sekä HR- ammattilaisten käyttöön.

Henkilökohtainen Palauteraportti

Henkilökohtainen palauteraportti on kandidaatille rakennettu, lisäarvoa tuova raportti, joka antaa kattavan kuvan henkilön profiilista persoonallisuusarvioinnin vastausten pohjalta.

Palauteraportti on hyödyllinen työkalu kandidaatteille itsensä kehittämisen ja uravalintojen pohtimisen tueksi. Raportti voidaan antaa kandidaatille osana rekrytointi- tai kehittämisprosessia.

Onboarding Raportti

Psycruit Onboarding raportti on esimiehille ja rekrytoijille rakennettu käytännönläheinen työkalu uusien tiimin jäsenten sitouttamiseen sekä auttamaan heitä saavuttamaan täysi potentiaalinsa tehokkaasti.

Raportti tarjoaa arvokkaita vinkkejä kaikkien tiimin jäsenten yksilölliseen johtamiseen sekä siihen, miten hyödyntää parhaiten yksilöiden vahvuuksia. 

>> Lue lisää

Haastatteluraportti

Psycruit haastatteluraportti tarjoaa räätälöityjä kysymyksiä sekä yksilöllisiä vinkkejä haastattelutilanteisiin. 

Haastatteluraporttia voidaan käyttää yhdessä Psycruit:n "candidate matching" toiminnon kanssa, jotta saadaan syvällisempi  kuva siitä, kuinka hyvin kandidaatin persoonallisuusprofiili sopii haettavaan rooliin.

Myyntiraportti

Myyntiraportti on erinomainen työkalu myyntirooleihin rekrytoitaessa. 

Myyntiraportti kartoittaa laajasti henkilön myyntipotentiaalia ja tarjoaa syvällisen katsauksen henkilökohtaiseen tyyliin, arvoihin, sinnikkyyteen sekä motivaatiotekijöihin. 

Raportti kartoittaa henkilön vahvuuksia sekä mahdollisia kehitysalueita, perustuen persoonallisuusarvioinnin vastauksiin.

Tiimiraportti 

Psycruit- tiimiraportti tarjoaa katsauksen henkilön vahvuuksiin ryhmän osana. Raportti kartoittaa sitä, minkälaisia rooleja yksilöt tyypillisesti omaksuvat tiimissä.

Tiimiraportti auttaa rekrytoijia ja esimiehiä ymmärtämään yksilöllisiä tyylejä sekä erilaisia vahvuusalueita tiimissä.

Tiimiraportti on erinomainen työkalu vahvuuksien ja mahdollisten puutteiden tunnistamiseen tiimin sisällä.

Valintaraportti

Valintaraporttimme kuvaa kandidaatin yhteensopivuutta haettavaan työrooliin, perustuen Psycruit- persoonallisuusarvioinnin tuloksiin.

Raportti näyttää yhteensopivuuden asteen eri osa-alueilla tietyssä työroolissa, sille määriteltyjen toivottujen attribuuttien perusteella. 

Johtamisraportti 

Psycruit- johtamisraportti on erinomainen työkalu johtajien rekrytoinneissa sekä ylennyksissä johtotehtäviin. Raportti tarjoaa syvällisen katsauksen henkilön johtamispotentiaaliin, kartoittaen työskentelytyyliä, vahvuuksia sekä henkilökohtaisia mieltymyksiä johtotehtävissä.

Johtamismallimme on suunniteltu auttamaan tunnistamaan niitä persoonallisuuden piirteitä, jotka tyypillisesti liittyvät menestykselliseen johtamiseen, sekä miten piirteet voivat määrittää johtamistyyliä, jonka henkilö todennäköisesti omaksuu.

Psycruit johtamisraportti on suunnattu erityisesti HR- ammattilaisille, esimiehille, johtotason rekrytoijille sekä uravalmentajille.

Henkilöstöpalvelualan Top Performer raportti

Henkilöstöpalvelualalle rätälöity raportti sisäiseen rekrytointiin.

Rekrytointialalle rakennettu arviointi antaa hakijoille realistisen kuvan rekrytoijan tai myyjän tehtävistä ja vertaa sisäisiä hakijoita alalla työskenteleviin kokeneisiin tekijöihin.

Top Performer raportti keskittyy niihin persoonallisuuden osa-alueisiin, jotka Psycruitin tutkimuksen perusteella määrittävät alalla menestyviä: Empatia, Fokus, tavoitteellisuus sekä resilienssi. 

 

Ota Yhteyttä

Haluatko kuulla lisää arvioinneistamme? Ota yhteyttä, autamme mielellämme.