Kognitiiviset kykytestit

Arvioi kandidaattien kognitiivisia kykyjä, tunnista soveltuvimmat tekijät ja ennusta työssä menestymistä korkealla tasolla.

 

OTA YHTEYTTÄ

 

Mikä on kognitiivinen kykytesti?

Kykytestit ovat standardoitu ja objektiivinen tapa arvioida kandidaattien suoriutumista erilaisissa työperusteisissa tehtävissä ja skenaarioissa. Kykytestit, kuten verbaaliset ja numeeriset testit mittaavat kandidaatin potentiaalia suoriutua työroolin vaatimuksista, ja tuovat näin konkretiaa koulutustaustan ja työhistorian rinnalle. Testit tarjoavat työnantajalle hyvän kuvan siitä, miten kandidaatti lähestyy ongelmanratkaisua ja prosessoi tietoa rajatussa ajassa.

 

Kykytestit antavat vahvoja viitteitä työssä suoriutumisesta ja yhdistettynä muihin arviointeihin, kuten persoonallisuusarviointiin ne tarjoavat työnantajalle monipuolisemman kuvan kandidaatin vahvuuksista ja kehitysalueista.

 

Varaa Demo

Näe kykyarviointimme tositoimissa
 

Erityyppiset kykytestit

Numeerinen kykytesti

Numeerinen testi mittaa kandidaatin kykyä ymmärtää ja tulkita numeerista dataa.

Numeeriset testit ovat monivalintatehtäviä ja ne ovat ajastettuja. Laskimen käyttö on sallittua.

 

Verbaalinen kykytesti

Verbaalinen testi mittaa kandidaatin kykyä ymmärtää ja analysoida tietoa kirjoitetussa muodossa, tietyssä aikarajassa. Verbaalisessa testissä kandidaatille esitetään yleensä tekstikappale tietystä aiheesta.

Tekstin pohjalta tulee vastata erilaisiin väittämiin sen mukaan ovatko ne kandidaatin mielestä oikein, väärin tai ei voida sanoa tekstin perusteella.

Abstrakti kykytesti

Abstrakti päättelytesti mittaa kandidaatin kykyä työskennellä uusien konseptien ja ideoiden kanssa. Abstraktit päättelytestit ovat ajastettuja, ei-sanallisia monivalintatehtäviä.

Testissä kandidaatille esitetään joukko erilaisia kuvioita ja muotoja, ja hänen tulee päätellä sitten mikä tulee seuraavaksi.

Mekaaninen kykytesti

Mekaaninen kykytesti arvioi kandidaatin kykyä soveltaa mekaanisia ja fyysisiä lakeja todenmukaisiin kohteisiin ja prosesseihin.

Testissä kandidaatille esitetään kuvin mekaanisia prosesseja, kuten rataksia ja vipuja eri tilanteissa, ja näistä tulee päätellä mikä monivalintavastaus näyttää oikean toiminnon tai periaatteen.

Psycruit kykytestit

Psycruit- alusta on moderni käyttäjäystävällinen arviointialusta, jota käyttävät lukuisat johtavat yritykset ympäri maailman.
 • Tarjoamme kykytestejä kolmella tasolla: Korkea taso, keskitaso ja suorittava taso. Kaikki tasot käsittävät joukon erilaisia testejä. 
 • Kaikki kykytestimme ovat saatavilla verkossa (Psycruit- alustan kautta) .
 • Voit yhdistellä kaikkia kykytestejämme varmistaaksesi, että löydät juuri oikeanlaisen ja tarvittavilla kyvyillä varustetun kandidaatin organisaatioonne.

 

 • Expert (korkea taso)

  Korkean tason kykytestit ylemmälle johdolle ja vaativiin asiantuntijatehtäviin.

  Tarjolla olevat testit:

  • Verbaalinen
  • Numeerinen
  • Abstrakti
 • Enhanced (keskitaso)

  Keskitason testit alemmalle johdolle, hallinollisiin tehtäviin sekä asiakasrajapinnassa toimiville

  Tarjolla olevat testit:

  • Verbaalinen
  • Numeerinen
  • Abstrakti
 • Essential (suorittava taso)

  Testit simuloivat suorittavan työn vaatimuksia tuotannon ja suunnitelun tehtävissä.

  Tarjolla olevat testit:

  • Verbaalinen
  • Numeerinen
  • Mekaaninen

   

   

Kykytestien raportit

Tarkastele kykytestien tuloksia ja tunnista potentiaalisimmat kandidaatit.

Kykytestin raportti antaa rekrytoijalle kattavan yleiskatsauksen kandidaatin suorituksesta yhdessä tai useammassa kykytestissä.

Raportti tarjoaa yleiskatsauksen suoritetuista arvioinneista sisältäen kandidaatin tulokset, sen mitä testit mittaavat sekä ohjeistuksen tulosten tulkinnasta ja miten saada raportista paras mahdollinen hyöty.

Testien tulosten yksityskohtaisempi tarkastelu antaa rekrytoijalle selkeän kuvan siitä, miten kandidaatti pystyy vastaamaan haettavan roolin vaatimuksiin. Haluatko nähdä miltä Psycruit kykytestien raportti näyttää? Lataa malliraportti alta.

               

Lataa Malliraportti

           

Kykyarvioinnin raportti

Ominaisuudet

Hakijaystävällisyys

Psycruitin objektiiviset arvioinnit takaavat kaikille tasapuolisen hakuprosessin, sekä mielyttävän ja mahdollisimman stressittömän hakijakokemuksen.

Joustavat arvioinnit

Joustavat arvioinnit, jotka täyttävät kaikki niin organisaatioiden kuin kandidaattienkin tarpeet.

Erittäin luotettava

Korkea reliabiliteetti ja validiteetti. Lue lisää testiemme tieteellisestä taustasta täältä.

Mukautuva pisteytys

Enemmän valinnanvaraa siihen, miten kandidaattien tulokset näytetään. Voit valita seuraavista: sten score, keskihajonta-arvo tai persentiilit.

Liikennevalo listaus

Visuaalinen tapa pisteyttää kandidaatteja hyödyntäen eri värejä ilmaisemaan kandidaattien yleistä suoriutumista.

Tulosten verifiointi

Mikäli haluat varmentaa kandidaatin suorituksen tietyn testin kohdalla, voit pyyttää häntä täyttämään lyhyemmän jatkotestin.

 

Ota yhteyttä

Haluatko kuulla lisää kykyarvioinneistamme? Ota yhteyttä, autamme mielellämme.

 

OTA YHTEYTTÄ