Blogi

5 min read

Yksilölliset haastattelukysymykset kandidaateille

By Juha Nyyssölä on Jun 17, 2020 1:56:33 PM

 

Continue Reading
5 min read

Kuinka keskustella soveltuvuusarvioinnin tuloksista kandidaatin kanssa

By Juha Nyyssölä on Jun 3, 2020 10:51:11 AM

Psykometristen arviointitulosten läpikäynti kandidaatin kanssa

Continue Reading
3 min read

6 Myyttiä Soveltuvuusarvioinneista

By Juha Nyyssölä on May 26, 2020 11:26:02 AM

 

Continue Reading
3 min read

Pikaopas virtuaaliseen onboardingiin.

By Juha Nyyssölä on May 14, 2020 11:48:39 AM

Koronakriisi mullisti yhteiskuntamme kertaheitolla ja pakotti meidät totuttelemaan uudenlaisiin toimintatapoihin monilla elämän osa-alueilla. Iso osa Suomen työvoimasta siirtyi etätöihin, mutta haastavasta tilanteesta huolimatta osassa yrityksiä myös uudet rekrytoinnit jatkuvat. Suurin osa työntekijöistä päättää kolmen ensimmäisen viikon aikana tuntevatko he olonsa kotoisaksi uudessa organisaatiossa, ja epävarmoina aikoina hyvän ensivaikutelman tekeminen korostuu entisestään. Miten siis luoda tuo hyvä ensivaikutelma ja varmistaa, että uudet työntekijät ovat tehtäviensä tasalla ja aloittavat uudessa rolissaan innokkaina, vaikka työ alkaisikin suoraan etänä? Alla vinkkejä ja ajatuksia aiheesta jotka pätevät suurelta osin toki myös normaalioloissa.

Continue Reading
2 min read

Opiskelun elinkaaritiedon laajamittainen hyödyntäminen

By Psycruit on May 6, 2020 10:38:11 AM

Julkaisemme yhteistyökumppanimme Haaga-Helia ammattikorkeakoulun yliopettajan Martin Stenbergin (FT, VTM) vieraskynän opiskelun kehittämisestä datan avulla. 
Continue Reading
1 min read

Soveltuvuusarviointien Checklist

By Juha Nyyssölä on Feb 27, 2020 9:00:55 AM

Markkinoilla on tarjolla monenlaisia soveltuvuusarviointeja. Osa soveltuu hyvin rekrytointiin päätöksenteon tueksi, kun taas toisilla on paikkansa enemmänkin henkilöstön kehittämisessä. Osa taas muistuttaa enemmänkin horoskooppeja, eikä tällaisten arviointien paikka ole työelämässä tai rekrytoinnissa. Riippumatta siitä millaisia arviointeja ja mihin tarkoitukseen niitä käytetään, on tärkeää pystyä varmistumaan siitä, että arvioinnit ja testit ovat luotettavia ja mittaavat sitä, mitä niiden on tarkoituskin mitata.

Continue Reading
2 min read

Miksi käyttää soveltuvuusarviointeja rekrytoinnissa?

By Juha Nyyssölä on Feb 20, 2020 8:27:22 AM

Soveltuvuusarvioinnit ovat standardoitu ja objektiivinen tapa mitata kandidaattien yhteensopivuutta uuteen työrooliin. Soveltuvuusarvioinneilla voidaan arvioida kandidaatin kognitiivisia kykyjä, työpersoonallisuutta sekä motivaatiotekijöitä ja saada näin arvokasta tietoa rekrytointipäätöksen tueksi. Arviointeja voidaan käyttää rekrytointiprosessin eri vaiheissa, mutta perinteisesti niitä on hyödynnetty lähinnä prosessin loppuvaiheessa ja vaativamman tason tehtävissä. Tämä kuitenkin vähentää prosessin objektiivisuutta ja menetetään arvokasta dataa, jota yritys voisi hyödyntää koko työsuhteen elinkaaren aikana.

Continue Reading
5 min read

Onboarding - Yrityksesi paras sijoitus?

By Juha Nyyssölä on Feb 6, 2020 8:48:29 AM

 

Tämän päivän työelämässä onnistunut rekrytointi ei tarkoita vain oikean kandidaatin löytämistä rooliin ja avoimen paikan täyttämistä. Varsinkin milleniaaleilla on työtä kohtaan uudenlaisia odotuksia aiempiin sukupolviin verrattuna. He kaipaavat enemmän ihmislähtöistä ja yksilöllistä johtamista.

Laadukas onboarding on enemmän kuin pelkkä perehdytys uuteen työhön. Onboarding on syvällinen prosessi, jonka tarkoituksena on tuoda uusi työntekijä osaksi työyhteisöä ja luoda mahdollisimman korkean tason tuottavuutta heti työsuhteen alusta asti. Onboarding- prosessiin panostaminen kertoo työntekijöille, että työnantaja välittää heidän kehittymisestään, mikä vahvistaa myös työnantajamielikuvaa.

Continue Reading